typ

typ
m IV, D. -u, Ms. \typpie; lm M. -y
1. «model, wzór, któremu odpowiada pewna seria przedmiotów, ludzi, zjawisk, form»

Ciekawy, antypatyczny, zabawny typ człowieka.

Oryginalny typ urody.

Filmy jednego typu.

Broń, samochód dawnego, starego typu.

Szkoły wszystkich typów.

◊ Być w czyimś typie, być czyimś typem «odpowiadać czyjemuś gustowi, upodobaniom, podobać się komuś»
2. «osoba skupiająca w sobie charakterystyczne cechy ludzi pewnej kategorii, np. jakiegoś zawodu, jakiegoś środowiska, jakichś zamiłowań»

Typ naukowca.

Typ uczonego, intelektualisty.

Typ społecznika.

Typ nowoczesnej dziewczyny.

Typ człowieka charakterystyczny dla danej epoki.

3. «charakterystyczna budowa, fizjonomia człowieka związana z jego odmianą, przynależnością etniczną; osoba mająca taką budowę, fizjonomię»

Typ orientalny.

Typ południowopolski.

Południowy typ urody.

Dziewczyna podobna w typie do Greczynki.

biol. Typ antropologiczny «osobnik o określonej kombinacji cech budowy fizycznej, głównie mózgoczaszki, twarzy oraz cech pigmentacyjnych (np. typ nordyczny, negroidalny)»
4. «postać literacka mająca cechy ponadindywidualne, właściwe jakiejś grupie ludzi lub tradycyjnie powtarzanemu wzorowi bohatera literackiego»

Typy szekspirowskie.

Molierowski typ skąpca.

Główne typy kobiece w powieści.

5. DB. -a; lm D. -ów, B.=M. a. D.
pot. «człowiek bliżej nieokreślony, jakiś człowiek (najczęściej z odcieniem ujemnym); osobnik, indywiduum»

Niewyraźny, podejrzany typ.

Niebezpieczny typ.

◊ Typ spod ciemnej gwiazdy «o człowieku złym, podłym, bez żadnej etyki; łotr, łajdak»
6. tylko w lm, pot. «konie typowane na zwycięzców w wyścigach»

Moje typy na następne wyścigi.

7. biol. «jednostka klasyfikacyjna w systematyce organizmów, niższa od królestwa, obejmująca gromady roślin i zwierząt»
8. psych. «jednostka klasyfikacyjna obejmująca osobniki o wyrazistych cechach psychicznych lub psychicznych i fizycznych; osobnik o wyrazistych takich cechach»

Typ asteniczny.

Typ choleryczny.

Typ wzrokowy, słuchowy człowieka.

łac. z gr.

Słownik języka polskiego . 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

 • typ — typ; typ·able; typ·age; typ·al; typ·embryo; typ·er; typ·ic; typ·i·cal; typ·i·cal·i·ty; typ·i·cal·ly; typ·i·cal·ness; typ·i·fi·ca·tion; typ·i·fy; typ·i·ness; typ·ist; typ·iste; Var·i·Typ·er; var·i·typ·ist; her·ma·typ·ic; an·ti·typ·ic;… …   English syllables

 • Typ 17 — Technische Daten (Überblick) Werft: VEB Warnowwerft, Warnemünde Vermessung: 9352 BRT / 5324 NRT Tragfähigkeit: 12.530 t Länge über Alles: 151,45 m Länge zwischen den Loten: 140,00 m Breite: 20,30 m …   Deutsch Wikipedia

 • Typ 90 — Allgemeine Eigenschaften Besatzung …   Deutsch Wikipedia

 • Typ 56 — Allgemeine Information …   Deutsch Wikipedia

 • typ — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. typpie {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} określony zespół cech, z którym identyfikuje się jakąś część osób, zwierząt, rzeczy, zjawisk itp.; model, wzór : {{/stl 7}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • Typ 10 — Prototyp eines Typ 10 Allgemeine Eigenschaften Besatzung …   Deutsch Wikipedia

 • Typ 95 Ha-Go — im U.S. Army Ordnance Museum Aberdeen Erster Proto …   Deutsch Wikipedia

 • Typ 4 Ke-Nu — Allgemeine Eigenschaften Besatzung 3 Personen …   Deutsch Wikipedia

 • Typ 74 — Allgemeine Eigenschaften Besatzung 4 (Ko …   Deutsch Wikipedia

 • Typ — der; s, en; 1 eine Art von Menschen oder Dingen, die bestimmte charakteristische Merkmale oder Eigenschaften gemeinsam haben: Er ist der Typ von Mann, in den sich die Frauen gleich verlieben 2 eine Art von (meist technischen) Gegenständen, die… …   Langenscheidt Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache

 • Typ — (altgriechisch τύπος typos = „Schlag, Gepräge“, lateinisch typus = „Figur, Form, Ausprägung“) bezeichnet: in der Ontologie ein Ordnungsmerkmal, siehe Token und Type in der Philosophie und Tiefenpsychologie einen Archetypus in der mathematischen… …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”