wejść

wejść
dk, wejdę, wejdziesz, wejdź, wszedł, weszła, weszli, wszedłszy - wchodzić ndk VIa, \wejśćdzę, \wejśćdzisz, wchodź, \wejśćdził
1. «idąc, posuwając się naprzód, dostać się dokądś, do wnętrza czegoś, znaleźć się gdzieś, przekroczyć jakieś granice, wkroczyć; o pojazdach: wjechać, wpłynąć, wlecieć»

Wejść cichaczem, śmiało.

Wejść nagle, niespodziewanie, znienacka.

Wejść pojedynczo, parami, grupą.

Wejść tłumnie.

Wejść bez pukania, bez zameldowania się, bez pozwolenia.

Wejść do środka.

Wejść do domu, do mieszkania.

Wejść do miasta, do parku.

Wejść do lasu a. w las.

Wejść w ulicę.

Wejść w tłum ludzi.

Wejść na boisko, na podwórko, na teren budowy.

Wejść pod stół, pod łóżko.

Statek wszedł do portu.

Sputnik wszedł na orbitę okołoziemską.

∆ Wejść do jakiegoś kraju; wejść w granice, na teren jakiegoś państwa «o obcych siłach zbrojnych: przekroczyć granice jakiegoś kraju, państwa, dokonując agresji, zaboru»
∆ Wejść do łóżka, pod kołdrę itp. «położyć się do łóżka, przykryć się kołdrą; położyć się spać»
∆ Proszę wejść!, rub. wejść! «zwroty używane w odpowiedzi na pukanie do drzwi»
sport. Wejść do finału «zwyciężywszy w eliminacji, mieć prawo do udziału w rozgrywkach finałowych»
◊ Wejść do komitetu, do komisji, do zarządu «stać się członkiem komitetu, komisji, zarządu»
◊ Wejść do rodziny (rzad. w rodzinę) «spowinowacić się z rodziną, stać się członkiem rodziny»
◊ Wejść do spółki a. w spółkę «stać się wspólnikiem»
◊ Wejść komuś na hipotekę «zabezpieczyć swoją należność na czyjejś hipotece, na czyjejś nieruchomości»
◊ Wejść komuś w drogę (pot. w paradę) «stanąć na przeszkodzie w czyichś planach; przeszkodzić komuś w czymś, utrudnić, uniemożliwić coś komuś»
◊ Wejść między ludzi, w towarzystwo «nawiązać jakieś kontakty z ludźmi; nawiązać kontakty towarzyskie»
◊ Wejść w kontakt, w styczność z kimś, z czymś «skontaktować się, spotkać się z kimś; zetknąć się, zapoznać się, zaznajomić się z czymś»
◊ Wejść w obręb, w zakres, w ramy czegoś; wejść w skład, w poczet czegoś «stać się częścią, elementem, składnikiem czegoś; stać się członkiem jakiegoś grona, jakiegoś zespołu ludzi»
◊ Wejść w posiadanie czegoś «stać się właścicielem czegoś»
◊ Coś wchodzi w zakres czyichś obowiązków «coś należy do czyichś funkcji, zadań służbowych»
◊ Coś weszło komuś do głowy «ktoś sobie coś przyswoił pamięciowo, rozumowo; ktoś się czegoś nauczył, coś zrozumiał, coś zapamiętał»
◊ Coś weszło komuś w krew «ktoś do czegoś przywykł, do czegoś się przyzwyczaił»
◊ Coś weszło komuś w nałóg, w zwyczaj «ktoś nabrał jakiegoś nałogu, jakiegoś zwyczaju; ktoś do czegoś przywykł, do czegoś się przyzwyczaił»
◊ Coś weszło, ktoś wszedł do historii, do literatury itp. «coś (np. fakt, dzieło) zostało utrwalone w historii, w literaturze; czyjaś działalność, czyjaś twórczość ma znaczenie dla dziejów historycznych, dla literatury; ktoś został uznany za ważną postać w historii, w literaturze»
◊ Coś weszło na afisz, na ekran, na scenę, do jakiegoś repertuaru «coś (np. film, utwór sceniczny, muzyczny) jest grane w kinie, wystawiane w teatrze, na estradzie itp.»
◊ Coś weszło pod obrady, na wokandę «coś stało się przedmiotem obrad, jest rozpatrywane w sądzie»
◊ Coś, ktoś wchodzi w grę, w rachubę «coś, ktoś się liczy; coś jest brane pod uwagę, z kimś należy się liczyć»
◊ Coś jednym uchem wchodzi, a drugim wychodzi «łatwo się zapomina to, co się usłyszało»
pot. Wejść w zagadnienie «zapoznać się z danym zagadnieniem, z daną sprawą»
□ Wyrzucą go drzwiami, a on wchodzi oknem.
2. «dostać się z niższego miejsca na wyższe, wspiąć się, wdrapać się na coś; wznieść się»

Wejść na krzesło, na drzewo.

Wejść na piąte piętro, na strych.

Wejść na szczyt góry.

Wejść po schodach, po drabinie.

pot. Wejść komuś na głowę «przestać się z kimś liczyć, podporządkować sobie kogoś w sposób brutalny»
3. «zagłębić się, pogrążyć się w czymś (w jakiejś substancji, materii); wbić się w coś»

Wejść w błoto, w kałużę.

Gwóźdź wszedł w ścianę.

Igła weszła komuś w palec.

◊ Coś weszło komuś w krzyż, w nogi itp.; ból wszedł komuś w krzyż, w nogi itp. «kogoś boli krzyż, bolą nogi; dokucza komuś ból w krzyżu, w nogach»
4. «rozpocząć wykonywanie jakiejś czynności, znaleźć się w jakimś stanie, w jakiejś sytuacji; zacząć coś, włączyć się do czegoś; wdać się, popaść w coś»

Wejść do akcji, do boju, do walki.

Wejść w jakąś fazę, w jakiś okres.

Wejść w konflikt (z kimś), w kolizję (z czymś).

Wejść w porozumienie, w przymierze, w układy z kimś.

Coś weszło w modę, w użycie.

Koń wszedł w galop, w truchcik.

Samochód wchodzi w zakręt.

chem. Wchodzić w związek, w reakcję «o cząsteczkach materii: łączyć się w związek chemiczny, ulegać reakcji chemicznej»
◊ Wejść na dobrą, na właściwą, na złą, na błędną drogę; wejść na drogę poprawy, ustępstw itp. «zacząć postępować dobrze, właściwie, źle, błędnie; zacząć się poprawiać, zacząć ustępować»
◊ Wejść na jakiś rynek «o towarach, kapitale itp.: pojawić się, znaleźć się na jakimś rynku»
◊ Wejść w jakąś rolę, w czyjąś skórę «zacząć grać jakąś rolę, zacząć kogoś udawać; dostosować się do danych okoliczności, do danej sytuacji, upodobnić się do kogoś»
◊ Wejść w życie a) «o ludziach: zacząć samodzielne życie; stać się samodzielnym» b) «o ustawach, zarządzeniach itp.: zacząć być stosowanym, używanym, obowiązującym; zacząć obowiązywać»
◊ Wejść z kimś w konszachty «rozpocząć z kimś tajemne układy, podejrzane, nieuczciwe interesy; zmówić się z kimś przeciwko komuś, czemuś»
◊ Coś weszło do produkcji, do eksploatacji «coś zaczęto produkować, eksploatować»
5. częściej ndk «wcinać się, wrzynać się w coś»

Cypel wchodzi daleko w morze.

Zatoka wchodzi głęboko w ląd.

6. «zmieścić się w czymś»

Do szafy weszły wszystkie ubrania.

W butelkę weszło pół litra wody.

Nie wszystkie potrzebne rzeczy weszły do walizki.

7. «zająć się, zainteresować się czymś bliżej; zbadać, rozpatrzyć coś; wejrzeć, wniknąć w coś»

Wejść w szczegóły jakiejś sprawy.

◊ Wejść w czyjeś położenie «wyobrazić sobie, zrozumieć czyjąś sytuację, czyjś stan (materialny, duchowy itp.); wczuć się w warunki, w jakich się ktoś znajduje»

Słownik języka polskiego . 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • wejść — {{/stl 13}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}wchodzić {{/stl 7}}{{stl 20}} {{/stl 20}} {{stl 20}} {{/stl 20}}wejść {{/stl 13}}{{stl 8}}{komuś} {{/stl 8}}na hipotekę {{/stl 13}}{{stl 7}} zabezpieczyć swoją wierzytelność, należność na czyjejś… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wejść w — {{/stl 13}}{{stl 8}}{czyjeś} {{/stl 8}}położenie {{/stl 13}}{{stl 7}} wczuć się w czyjąś sytuację, zrozumieć czyjeś położenie, motywy czyjegoś postępowania, czyjś stan psychiczny : {{/stl 7}}{{stl 10}}Niech pan spróbuje wejść w moje położenie. Od …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wejść — 1. Coś komuś weszło w krew, w nawyk, w nałóg «coś stało się czyimś przyzwyczajeniem, czyjąś naturą»: (...) w nawyk weszła im poobiednia drzemka. Roz bezp 1998. Był przekonany, że w pośpiechu, z jakim zmierzał w kierunku wczorajszej zabawnej… …   Słownik frazeologiczny

  • wejść w posiadanie — {{/stl 13}}{{stl 8}}{czegoś} {{/stl 8}}{{stl 7}} stać się właścicielem czegoś : {{/stl 7}}{{stl 10}}Wejść w posiadanie mieszkania, kolekcji dzieł sztuki, kradzionych przedmiotów. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wejść w poczet — {{/stl 13}}{{stl 7}} stać się członkiem jakiegoś zespołu, grona osób : {{/stl 7}}{{stl 10}}Wszedł w poczet wielce zasłużonych profesorów naszej uczelni. Wszedł w poczet członków kolegium. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wchodzić – wejść [włazić – wleźć] — {{/stl 13}}{{stl 8}}{komuś} {{/stl 8}}na głowę {{/stl 13}}{{stl 7}} całkowicie podporządkowywać kogoś sobie, pozwalać sobie wobec niego bezkarnie na wszystko : {{/stl 7}}{{stl 10}}Nie umie sobie radzić z dziećmi. Uczniowie wchodzą jej na głowę.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wchodzić – wejść — {{/stl 13}}{{stl 8}}{komuś} {{/stl 8}}w zwyczaj [w nawyk] {{/stl 13}}{{stl 7}} stawać się czyimś zwyczajem, przyzwyczajeniem : {{/stl 7}}{{stl 10}}Pożyczanie od sąsiadek weszło jej w zwyczaj. Wczesne wstawanie weszło mu w nawyk. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wchodzić – wejść na afisz — {{/stl 13}}{{stl 7}} o sztuce, filmie itp.: być wystawionym na scenie, granym, wyświetlanym : {{/stl 7}}{{stl 10}}Nowy film wchodzi na afisz. Sztuka weszła na afisz w ubiegłym miesiącu. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wchodzić – wejść na ekrany — {{/stl 13}}{{stl 7}} o filmie: zacząć być rozpowszechnianym, wyświetlanym w kinach : {{/stl 7}}{{stl 10}}Właśnie wchodzi na ekrany kolejne dzieło tego reżysera. Oczekuje się, że już wkrótce film wejdzie na ekrany. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wchodzić – wejść na rynek — {{/stl 13}}{{stl 7}} o sytuacji, gdy jakiś towar, produkt pojawia się w sprzedaży : {{/stl 7}}{{stl 10}}Kampania reklamowa wchodzącego na rynek produktu. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”