własność

własność
ż V, DCMs. \własnośćści, blm
1. «to, co ktoś posiada, czego jest właścicielem, co do kogoś należy; rzecz własna, mienie, majątek»

Własność osobista, prywatna, społeczna.

Wspólna własność.

Własność dziedziczna, publiczna, spółdzielcza.

Drobna własność.

Cudza własność.

Własność nieruchoma, ruchoma.

2. «prawo do rozporządzania rzeczą i korzystania z niej z wyłączeniem innych osób, w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego»

Prawo własności.

Prywatna, społeczna własność środków produkcji.

Dowodzić swej własności.

Dać, dostać, oddać, zapisać coś na własność.

Mieć, posiadać coś na własność.

Przywłaszczyć sobie cudzą własność.

∆ Coś przechodzi na czyjąś własność «ktoś staje się właścicielem czegoś»
3. właściwość w zn. 1

Słownik języka polskiego . 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • własność — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, DCMc. własnośćści, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} rzecz posiadana przez kogoś, należąca tylko do danej osoby; mienie, majątek : {{/stl 7}}{{stl 10}}Strzec swojej własności.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • własność — Sięgać po czyjąś własność zob. sięgnąć 3 …   Słownik frazeologiczny

  • Полабский язык — Самоназвание: slüvensťĕ, vensťĕ Страны: Германия …   Википедия

  • sięgnąć — 1. Sięgać do kieszeni, do portfela «płacić za coś, dawać pieniądze na coś»: Borykający się z kłopotami finansowymi klub na lewo i prawo szukał pomocy. W końcu pojawiał się „sponsor”. Sięgał do portfela, ale nie za darmo. Zazwyczaj dostawał karty… …   Słownik frazeologiczny

  • sięgać — 1. Sięgać do kieszeni, do portfela «płacić za coś, dawać pieniądze na coś»: Borykający się z kłopotami finansowymi klub na lewo i prawo szukał pomocy. W końcu pojawiał się „sponsor”. Sięgał do portfela, ale nie za darmo. Zazwyczaj dostawał karty… …   Słownik frazeologiczny

  • Войнилович, Ромуальд — В Википедии есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Войнилович. Ромуальд Войнилович польск. Romuald Wojniłowicz, белор. Рамуальд Вайніловіч Род деятельности: деятель …   Википедия

  • Руденко, Виктор Николаевич — В Википедии есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Руденко. Руденко, Виктор Николаевич …   Википедия

  • majątek — m III, D. majątektku, N. majątektkiem; lm M. majątektki 1. «posiadłość, własność ziemska» Majątek ziemski. Dziedziczny, rodowy, rodzinny majątek. Parcelacja majątku. Dzierżawić majątek. Zarządzać majątkiem. 2. «ogół dóbr należących do danej osoby …   Słownik języka polskiego

  • nieruchomy — nieruchomymi «nie poruszający się, nie wykonujący żadnych ruchów, pozostający w bezruchu» Nieruchomy tłum. Nieruchoma twarz. Nieruchome spojrzenie. Nieruchome narządy mowy. ∆ Majątek nieruchomy, własność nieruchoma, mienie nieruchome «majątek,… …   Słownik języka polskiego

  • prywatny — prywatnyni «dotyczący kogoś osobiście, czyichś spraw osobistych, stanowiący czyjąś osobistą własność; nie związany z żadną instytucją itp.; osobisty, niepaństwowy, nieurzędowy» Życie prywatne. Własność prywatna. Prywatne przedsiębiorstwo.… …   Słownik języka polskiego

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”