właściwość

właściwość
ż V, DCMs. \właściwośćści
1. lm M. \właściwośćści
częściej w lm «to, co jest charakterystyczne dla danej osoby lub rzeczy»

Właściwości czyjegoś charakteru, umysłu.

Właściwości fizyczne, psychiczne.

Właściwości chemiczne, fizyczne ciał.

Właściwości palne ropy naftowej.

Miał tę właściwość, że szybko zasypiał.

2. blm
«cecha tego, co właściwe, odpowiednie, stosowne; stosowność»

Właściwość czyjegoś postępowania.

3. blm
praw. «zakres spraw, które podlegają określonemu organowi państwowemu; kompetencja»

Właściwość sądu.


Słownik języka polskiego . 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • właściwość — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, lm M. właściwośćści {{/stl 8}}{{stl 7}} cecha charakterystyczna, swoista czegoś lub kogoś : {{/stl 7}}{{stl 10}}Właściwości fizyczne, psychiczne. Właściwości chemiczne danej substancji. Szkodliwe właściwości… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • smak — m III, D. u, N. smakkiem; lm M. i 1. «zmysł, którego narządy znajdujące się głównie na języku pozwalają na rozpoznanie pewnych chemicznych właściwości przyjmowanych pokarmów (słodyczy, kwaśności, słoności lub goryczy)» Czuły smak. Przytępiony… …   Słownik języka polskiego

  • atrybut — m IV, D. u, Ms. atrybutucie; lm M. y 1. «zewnętrzna cecha danej rzeczy lub osoby wyróżniająca ją spośród innych; istotna cecha, właściwość, przymiot czegoś» Nieodłączny, podstawowy atrybut. Atrybut aktora. 2. filoz. «charakterystyczna,… …   Słownik języka polskiego

  • oporność — ż V, DCMs. opornośćści, blm 1. «skłonność do przeciwstawiania się, opierania się cudzej woli, nieustępliwość» Oporność charakteru. 2. «właściwość niektórych ciał do niepoddawania się działaniu jakiejś siły, jakichś czynników» Oporność skał na… …   Słownik języka polskiego

  • barwa — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż Ia, CMc. barwawie {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} właściwość ciała fizycznego odbierana wzrokowo, zmieniająca się w zależności od oświetlenia; kolor : {{/stl 7}}{{stl 10}}Barwy ciepłe,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • celowość — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, DCMc. celowośćści, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} właściwość czegoś polegająca na służeniu czemuś, byciu przydatnym do osiągnięcia jakiegoś celu : {{/stl 7}}{{stl 10}}Celowość… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • niewinność — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, DCMc. niewinnośćści, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} niepopełnienie czynu złego (niezgodnego z prawem, moralnością); bycie bez winy : {{/stl 7}}{{stl 10}}Udowodnić przed sądem …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • prostota — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż Ia, CMc prostotaocie, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} w odniesieniu do człowieka, jego działań, myśli, uczuć: brak sztuczności, przesady; skromność, szczerość, naturalność : {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • ruchomość — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, DCMc. ruchomośćści, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} właściwość czegoś polegająca na możności wykonywania pewnych ruchów; zdolność poruszania się, zmieniania pozycji;… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Царь, Станислав — Станислав Царь польск. Stanisław Car …   Википедия

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”