zapisać

zapisać
dk IX, \zapisaćpiszę, \zapisaćpiszesz, \zapisaćpisz, \zapisaćał, \zapisaćany - zapisywać ndk VIIIa, \zapisaćsuję, \zapisaćsujesz, \zapisaćsuj, \zapisaćywał, \zapisaćywany
1. «zapełnić pismem»

Zapisać cały zeszyt.

2. «utrwalić coś pisząc; zanotować»

Zapisać czyjś adres, czyjeś nazwisko.

Zapisać czyjąś wypowiedź.

Zapisywać wrażenia, wydatki.

Zapisać do dziennika, do notesu, do zeszytu a. w dzienniku, w notesie, w zeszycie.

∆ Zapisać melodię «zanotować melodię na pięciolinii za pomocą nut»
∆ Zapisać coś na czyjeś konto, na czyjąś korzyść, na czyjś rachunek «zanotować jakąś sumę jako należną komuś»
przen. «uznać coś za czyjąś zasługę»
podn. Zapisać swoje imię na karcie dziejów, historii złotymi zgłoskami «wsławić się wspaniałymi czynami, osiągnięciami, utrwalić swoje nazwisko w pamięci potomnych»
◊ Zapisać coś w pamięci, w sercu «zapamiętać coś»
◊ Zapisać coś węglem w kominie, kredą na ścianie «żartobliwie o czymś, niebywałym, bardzo dziwnym, rzadko się zdarzającym»
3. «wciągnąć, wpisać kogoś do ksiąg, na listę itp.; zgłosić kogoś jako uczestnika w czymś, na członka czegoś»

Zapisać dziecko do szkoły, na lekcje muzyki, tańca.

Zapisać kogoś na wycieczkę.

4. «zrobić zapis (na rzecz kogoś), przekazać w testamencie»

Zapisać komuś coś w testamencie.

Zapisać cały majątek biednym, na cele społeczne, na rzecz szpitala.

5. «o lekarzu: dać receptę, polecić używać choremu»

Zapisać zastrzyki.

6. techn. «utrwalić na płycie, na taśmie magnetofonowej, filmowej; dokonać zapisu dźwięku»
zapisać się - zapisywać się «zgłosić się do kogoś, do czegoś podając swoje nazwisko, zostać członkiem, uczestnikiem czegoś; wstąpić gdzieś»

Zapisać się do partii.

Zapisać się na uniwersytet.

Zapisać się na wycieczkę.

Zapisać się do lekarza.

◊ Zapisać się do głosu «zgłosić swój udział w dyskusji»
◊ Zapisać się w czyjejś pamięci «utrwalić się w czyjejś pamięci»
◊ Zapisać się złotymi zgłoskami (np. w dziejach narodu) «wsławić się, upamiętnić się zasługami, przejść do historii»

Słownik języka polskiego . 2013.

Look at other dictionaries:

  • zapisać — {{/stl 13}}{{stl 8}}{coś} {komuś} {{/stl 8}}na plus {{/stl 13}}{{stl 7}} uznać coś za rzecz pozytywną : {{/stl 7}}{{stl 10}}Należy im to posunięcie zapisać na plus. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zapisać — 1. Coś jest (komuś) zapisane w górze, w gwiazdach «coś jest komuś przeznaczone»: W jednym dniu ich chowali: Sumczaka tłumnie, z wieńcami i mową, a Cichowicza ubogo, bez chóru, w trumnie szczerososnowej, którą Szczęsny zbił naprędce z Gawlikowskim …   Słownik frazeologiczny

  • zapisać się — do głosu zob. głos 12. Zapisać się złotymi głoskami, zgłoskami zob. złoty 2 …   Słownik frazeologiczny

  • zapisać (się) — {{/stl 13}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}zapisywać (się) {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zapisać się [wyryć się] w pamięci — {{/stl 13}}{{stl 7}} zostać dobrze, skutecznie zapamiętanym : {{/stl 7}}{{stl 10}}Ktoś dobrze zapisał się w pamięci nauczycieli. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zapisać sobie — {{/stl 13}}{{stl 8}}{coś} {{/stl 8}}w pamięci {{/stl 13}}{{stl 7}} zapamiętać coś dobrze : {{/stl 7}}{{stl 10}}Zapisał sobie w pamięci wygląd tego pięknego miejsca. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zapisywać się – zapisać się — {{/stl 13}}{{stl 7}} wpisywać swoje nazwisko na listę, zgłaszać swoje uczestnictwo w czymś, zostawać członkiem czegoś; wstępować gdzieś : {{/stl 7}}{{stl 10}}Zapisać się do organizacji. Zapisać się na kurs komputerowy.{{/stl 10}}{{stl 18}}ZOB.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • utrwalać się – utrwalić się [zapisywać się – zapisać się] w pamięci — {{/stl 13}}{{stl 7}}zostawać dobrze, dokładnie zapamiętanym : {{/stl 7}}{{stl 10}}To wydarzenie utrwaliło mi się w pamięci. Ona ze względu na tę czerwoną sukienkę zapisała mi się w pamięci. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zapisywać — → zapisać …   Słownik języka polskiego

  • dobro — Zapisać coś na czyjeś dobro zob. zapisać 2 …   Słownik frazeologiczny

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”