zapłacić

zapłacić
dk VIa, \zapłacićcę, \zapłacićcisz, \zapłacićpłać, \zapłacićcił, \zapłacićcony
1. «dać pieniądze jako należność za pracę, za towar; wynagrodzić w pieniądzach (także w naturze); uiścić należność»

Zapłacić cło, czynsz, rachunek.

Zapłacić ratę za coś.

Zapłacił za mieszkanie, za wyżywienie.

Zapłacić lekarzowi za wizytę.

Zapłacić sprzątaczce.

Zapłacić gotówką, wekslami.

Zapłacić za coś z góry.

Zapłacić w ratach (ratami).

2. «odwzajemnić się czymś; zareagować na coś; odpłacić się czymś»

Zapłacić dobrem za złe.

Zapłacić komuś za swoją krzywdę.

Los jej kiedyś za wszystko zapłaci.

◊ Bóg zapłać «tradycyjna formuła wyrażająca podziękowanie»
3. «ponieść przykre konsekwencje czegoś»

Zapłacić za własną nieostrożność, nieuwagę.

◊ Ciężko, drogo, grubo zapłacić za coś, zapłacić wysoką cenę za coś «być narażonym na wielkie ofiary, ponieść wielkie koszty, zdobyć coś kosztem dużych wyrzeczeń, ofiar»
◊ Zapłacić frycowe, gapowe «ponieść stratę wskutek błędu popełnionego na skutek braku doświadczenia, nieuwagi»
◊ Zapłacić własną skórą za coś «dostać lanie za coś»
◊ Zapłacić za coś zdrowiem «stracić zdrowie przy czymś, na skutek czegoś, np. podejmując się nadmiernej pracy, zbyt ciężkich obowiązków, zadań»
◊ Zapłacić życiem, gardłem za coś «oddać za coś życie; stracić życie, umrzeć»

Słownik języka polskiego . 2013.

Look at other dictionaries:

  • zapłacić — {{/stl 13}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}płacić ZOB.Bóg zapłać; drogo zapłacić {{/stl 7}}{{stl 8}}{za coś} {{/stl 8}}{{stl 7}}; nie dać [nie zapłacić] (złamanego) grosza [centa]; płacić – zapłacić frycowe; płacić [zapłacić] wysoką cenę… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zapłacić — 1. Drogo za coś zapłacić; zapłacić za coś wysoką cenę a) «zdobyć coś kosztem dużych wyrzeczeń»: W jego mieszkaniu w Mangalii nad Morzem Czarnym pojawiły się niedawno zupełnie nowe meble i telewizor z anteną satelitarną. Niku za te luksusy… …   Słownik frazeologiczny

  • drogo zapłacić — {{/stl 13}}{{stl 8}}{za coś} {{/stl 8}}{{stl 7}} ponosić nieprzyjemne konsekwencje swojego postępowania, mieć nieprzyjemności za to, co się zrobiło : {{/stl 7}}{{stl 10}}Drogo zapłacić za swój czyn, postępek. Kolarz polski popełnił błąd, próbując …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • nie dać [nie zapłacić] (złamanego) grosza [centa] — {{/stl 13}}{{stl 33}} nie dać (absolutnie) żadnych pieniędzy; nisko oceniać wartość czegoś :{{/stl 33}}{{stl 10}}Nie dałbym złamanego grosza za taką tandetę. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • płacić – zapłacić frycowe — {{/stl 13}}{{stl 33}} ponosić konsekwencje braku doświadczenia w jakiejś dziedzinie :{{/stl 33}}{{stl 10}}W meczu z mistrzem beniaminek zapłacił frycowe i poniósł klęskę. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • płacić [zapłacić] wysoką cenę — {{/stl 13}}{{stl 8}}{za coś} {{/stl 8}}{{stl 7}} cierpieć z powodu podjęcia jakichś działań, uważanych przez siebie za słuszne : {{/stl 7}}{{stl 10}}Zapłacił wysoką cenę za swą niezłomność. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • frycowe zapłacić — kosekwencje niepowodzenia …   Słownik gwary warszawskiej

  • frycowe — Zapłacić frycowe zob. zapłacić 2 …   Słownik frazeologiczny

  • gapowe — Zapłacić gapowe zob. zapłacić 2 …   Słownik frazeologiczny

  • płacić — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIb, płacićcę, płacićci, płacićcony {{/stl 8}}– zapłacić {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIb {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} dawać komuś pieniądze (rzadziej coś innego) jako należność za… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”