zapobiegawczy

zapobiegawczy
«zapobiegający czemuś, nie dopuszczający do czegoś; zabezpieczający przed czymś; profilaktyczny»

Działanie zapobiegawcze.

Metody zapobiegawcze.

med. Leczenie zapobiegawcze «działanie i środki stosowane w celu zapobiegania chorobom; profilaktyka»
praw. Środki zapobiegawcze «w postępowaniu karnym: środki takie, jak aresztowanie tymczasowe, kaucja, poręczenie majątkowe, poręczenie instytucji lub osoby godnej zaufania, dozór milicyjny, zapobiegające uchyleniu się kogoś od wymiaru sprawiedliwości»

Słownik języka polskiego . 2013.

Look at other dictionaries:

  • zapobiegawczy — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. IIb {{/stl 8}}{{stl 7}} mający zapobiec czemuś, podejmowany, stosowany w celu niedopuszczenia do czegoś; zabezpieczający przed czymś; profilaktyczny, ochronny, prewencyjny : {{/stl 7}}{{stl 10}}Leczenie, metody, środki… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • prewencyjny — praw. «dotyczący prewencji, zapobiegający czemuś; zapobiegawczy, ochronny» Akcja, działalność prewencyjna. Środki prewencyjne. ∆ Areszt prewencyjny «pozbawienie wolności oskarżonego przed ogłoszeniem wyroku» ∆ Cenzura prewencyjna «cenzurowanie… …   Słownik języka polskiego

  • profilaktyczny — «dotyczący profilaktyki, zabezpieczający przed czymś; zapobiegawczy» Badanie profilaktyczne. Działalność, metoda profilaktyczna. Obuwie profilaktyczne. Wczasy profilaktyczne. Stosować odpowiednie środki profilaktyczne. ‹z gr.› …   Słownik języka polskiego

  • surowica — ż II, DCMs. surowicacy; lm D. surowicaic 1. «osocze krwi pozbawione włóknika oraz innych składników wytrącających się podczas krzepnięcia krwi» Surowica krwi. Badania analityczne surowicy. Oddzielić surowicę od krwi. 2. «preparat leczniczy lub… …   Słownik języka polskiego

  • zapobiegawczo — przysłów. od zapobiegawczy Stosować jakieś leki zapobiegawczo. Działać zapobiegawczo przeciw czemuś. Wpływać zapobiegawczo na coś …   Słownik języka polskiego

  • profilaktyczny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} określony przez profilaktykę, dążący do zabezpieczenia się przed czymś; zapobiegawczy : {{/stl 7}}{{stl 10}}Badanie profilaktyczne. Profilaktyczna gimnastyka. Profilaktyczne wkładki do butów.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”