choroba

choroba
ż IV, CMs. \chorobabie; lm D. \chorobarób
1. «proces patologiczny objawiający się zaburzeniem czynności organizmu»

Lekka, ciężka, obłożna, przewlekła, chroniczna, długotrwała, nieuleczalna, śmiertelna choroba.

Choroba dziedziczna, nabyta, epidemiczna, nagminna, zakaźna, infekcyjna.

Choroba dziecięca, kobieca.

Choroba skórna, nerwowa, psychiczna, umysłowa.

Choroba alergiczna, nowotworowa, pasożytnicza, bakteryjna, wirusowa.

Choroba ogólna, miejscowa.

Choroba utajona.

Choroba serca, gardła, oczu, przewodu pokarmowego.

Choroby pszczół, drobiu, bydła.

Atak, nasilenie, przebieg, nawrót choroby.

Objawy, oznaki, symptomy choroby.

Źródło, ognisko choroby.

Lekarz chorób wewnętrznych.

Ktoś złożony chorobą.

Być podatnym na choroby, skłonnym do chorób.

Cierpieć, zapaść na jakąś chorobę.

Nabawić się choroby; wpaść, wpędzić (się) w chorobę.

Przebyć chorobę.

Przyprawić kogoś o chorobę.

Zapobiegać chorobom; zwalczać, leczyć chorobę.

Wywołać chorobę.

Choroba postępuje.

Choroba dotyka, trawi, trapi kogoś.

Choroba ścięła, zwaliła kogoś z nóg.

∆ Ostra choroba «choroba o szybkim i gwałtownym przebiegu»
∆ Choroby wieku «schorzenia, niedomagania właściwe ludziom w określonym wieku (zwykle starszym)»
∆ Karta choroby; historia choroby «dokumenty w szpitalu lub innej placówce służby zdrowia, zawierające dane dotyczące przebiegu choroby pacjenta»
med. Choroba Basedowa «choroba spowodowana nadczynnością tarczycy, objawiająca się wytrzeszczem oczu, powiększeniem tarczycy, nadmierną potliwością i pobudliwością nerwową»
∆ Choroba Bürgera «zakrzepowo-zarostowe zapalenie naczyń krwionośnych, powodujące niedrożność tętnic i żył obwodowych, co prowadzi do niedokrwienia chorej części ciała (najczęściej kończyn dolnych) i do zgorzeli; występuje głównie u mężczyzn»
∆ Choroba Parkinsona «zwyrodnieniowa choroba układu nerwowego objawiająca się drżeniem rąk lub nóg, znikającym podczas ruchów dobrowolnych i w czasie snu»
∆ Choroba dekompresyjna; choroba kesonowa; choroba nurków «stan wywołany wpływem obniżonego ciśnienia atmosferycznego na organizm i wytwarzaniem się pęcherzyków azotu w płynach ustrojowych i tkankach; występuje u lotników, u nurków i u osób pracujących w kesonach; aeroembolizm»
∆ Choroba lokomocyjna; choroba morska; choroba powietrzna; choroba samochodowa «schorzenie, którego przyczyną są ruchy endolimfy w uchu wewnętrznym, powstające na skutek przyspieszeń i zmian prędkości prostolinijnych; objawia się głównie zawrotami głowy, mdłościami, wymiotami»
∆ Choroba popromienna «schorzenie powstałe wskutek oddziaływania promieniowania jonizującego na organizm; występuje u radiologów, a także w wyniku porażenia popromiennego przy wybuchach jądrowych itp.»
∆ Choroba przestrzeni «obawa przed otwartą przestrzenią; lęk przestrzeni, agorafobia»
∆ Choroba wieńcowa «schorzenie polegające na niedokrwieniu i niedotlenieniu mięśnia sercowego wskutek zwężenia naczyń wieńcowych serca; dławica piersiowa, dusznica bolesna, stenokardia»
∆ Choroba górska, wysokościowa «stan chorobowy związany z niedotlenieniem, spowodowany zmniejszeniem się ciśnienia cząsteczkowego tlenu w powietrzu wdychanym podczas wznoszenia się na wysokość ponad 3-4 tys. m»
∆ Choroby odzwierzęce «choroby zakaźne lub pasożytnicze przenoszące się ze zwierząt na ludzi; antropozoonozy, zoonozy»
∆ Choroby tropikalne «choroby właściwe dla strefy podzwrotnikowej i podrównikowej, głównie choroby zakaźne i pasożytnicze»
∆ Choroby zawodowe «choroby pozostające w związku z wykonywaną pracą, wywołane długotrwałym oddziaływaniem na organizm szkodliwych warunków pracy zawodowej»
przestarz. Angielska choroba → krzywica w zn. 1
euf. Choroba kawalerska, sekretna; przestarz. choroba dworska, francuska «choroba weneryczna; kiła»
◊ Choroba św. Walentego a. wielka choroba → padaczka
□ Na choroby są sposoby.
□ Każda choroba ma swoje lekarstwo «każdą sprawę można jakoś załatwić»
przen. «stan nienormalny, odchylenie od normy; wada; bolączka»

Pośpiech to choroba XX wieku.

2. posp. «przekleństwo (eufemistyczne w stosunku do przekleństwa: cholera); licho, diabeł, piorun itp.»

Słownik języka polskiego . 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • choroba — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż Ia, CMc. chorobabie; lm D. chorobarób {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} proces objawiający się zaburzeniami w prawidłowym funkcjonowaniu części lub całości organizmu : {{/stl 7}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • choroba — dyplomatyczna «choroba symulowana po to, by uniknąć wykonywania obowiązków lub odpowiedzialności za coś» …   Słownik frazeologiczny

  • choroba kesonowa — {{/stl 13}}{{stl 7}} choroba nurków i osób pracujących w kesonach powodowana przez zbyt szybkie wynurzanie się z dużej głębokości na powierzchnię wody, co doprowadza do tworzenia się w organizmie pęcherzyków azotu, uniemożliwiających normalny… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • choroba zawodowa — {{/stl 13}}{{stl 7}} choroba typowa dla osób wykonujących określony zawód, wywoływana przez szkodliwe warunki pracy, np. hałas, zapylenie, kontakt ze szkodliwymi substancjami i in. : {{/stl 7}}{{stl 10}}Cierpieć, zapaść na chorobę zawodową.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • choroba morska — {{/stl 13}}{{stl 7}}to samo co choroba lokomocyjna: Połowa pasażerów cierpiała na chorobę morską, a mesa świeciła pustkami. {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • choroba Parkinsona — {{/stl 13}}{{stl 7}} choroba ośrodkowego układu nerwowego objawiająca się drżeniem rąk, sztywnością mięśni i spowodowanym przez nią przygarbieniem, maskowatym wyrazem twarzy, powolnością ruchów; jej przyczyny są nieznane, zapadają na nią ludzie… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • choroba popromienna — {{/stl 13}}{{stl 7}} zespół objawów wywołanych działaniem na organizm dużej dawki promieniowania jonizującego (np. po wybuchu jądrowym, po zetknięciu się z materiałami radioaktywnymi); m.in. białaczka, uszkodzenia szpiku kostnego, struktury… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • choroba szalonych krów — {{/stl 13}}{{stl 7}} gąbczaste zwyrodnienie tkanki mózgowej : {{/stl 7}}{{stl 10}}„Choroba szalonych krów” może przenosić się na ludzi w wyniku spożywania skażonej wołowiny. (Ż) {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • choroba wieku — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} dolegliwości charakterystyczne dla ludzi w określonym wieku, zwykle starczym : {{/stl 7}}{{stl 10}}Cierpiał na chorobę swego wieku, czyli reumatyzm. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • choroba dyplomatyczna — {{/stl 13}}{{stl 7}} udawanie choroby w celu uniknięcia uczestnictwa w spotkaniu, zebraniu, przedsięwzięciu itp. z jakichś względów kłopotliwym {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”