życiowy

życiowy
\życiowywi
1. «związany z życiem organicznym, biologiczny; będący przejawem życia; niezbędny dla rozwoju żywego organizmu»

Funkcje życiowe, przejawy życiowe.

∆ Procesy życiowe «procesy fizykochemiczne zachodzące w organizmach żywych»
2. «dotyczący warunków czyjegoś istnienia; związany z działaniem, postępowaniem istoty żyjącej; zdarzający się w życiu»

Kariera życiowa.

Katastrofa życiowa.

Doświadczenia życiowe.

Przejścia życiowe.

Mądrość życiowa.

Wyrobienie życiowe.

∆ Stopa życiowa, poziom życiowy «stopień zamożności i zależne od niego warunki życia»
sport. Rekord życiowy «najlepszy wynik osiągnięty w życiu przez zawodnika sportowego»
◊ Bankrut, rozbitek życiowy «człowiek, który stracił majątek, znaczenie, wpływy»
◊ Start życiowy «początek samodzielnego życia człowieka (zdobycie wykształcenia, wybranie zawodu)»
3. pot. «mający doświadczenie, umiejący postępować w życiu; wynikający z doświadczenia, praktyczny»

Być człowiekiem życiowym.

Mieć życiowy stosunek do jakichś spraw.


Słownik języka polskiego . 2013.

Look at other dictionaries:

  • życiowy — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, życiowywi {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} dotyczący życia w sensie biologicznym, właściwy życiu, będący przejawem życia : {{/stl 7}}{{stl 10}}Procesy, reakcje, siły życiowe. {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • życiowy — Kalectwo życiowe zob. kalectwo 2. Kaleka życiowy (życiowa) zob. kaleka. Przestrzeń życiowa zob. przestrzeń. Zdać życiowy egzamin zob. egzamin 2 …   Słownik frazeologiczny

  • kaleka życiowy — {{/stl 13}}{{stl 7}} osoba nieporadna, nieumiejąca radzić sobie w życiu, niepraktyczna : {{/stl 7}}{{stl 10}}Z niego to prawdziwy kaleka życiowy, niczego nie potrafi załatwić. To dopiero kaleka życiowy. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • egzamin — 1. Zdać egzamin «sprawdzić się»: (...) specjalnie przygotowane na podróż kaukaską nowe auto BMW już w drodze powrotnej, w Warszawie, wysiadło całkowicie. Zdało egzamin w tej ciężkiej wyprawie, ale poszło na szmelc. K. Moczarski, Rozmowy. 2. Zdać… …   Słownik frazeologiczny

  • życiówka — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż Ib, CMc. życiówkawce, środ. {{/stl 8}}{{stl 7}} życiowy mecz, życiowy wynik : {{/stl 7}}{{stl 10}}Wskoku wzwyż wyrównałam „życiówkę”. (GK) {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Шаруга, Лешек — Лешек Шаруга, собственно Александр Вирпша (польск. Leszek Szaruga, Aleksander Wirpsza, 28 февраля 1946, Краков)  польский поэт, переводчик, историк литературы и литературный критик. Содержание 1 Биография 2 Книги …   Википедия

  • kaleka — życiowy (życiowa) «osoba niezaradna, niepraktyczna, nieumiejąca poradzić sobie w życiu»: Musisz znaleźć sobie żonę, z którą będziesz miał dzieci, nie chcę robić z ciebie życiowego kaleki. K. Kofta, Złodziejka …   Słownik frazeologiczny

  • oświata — podn. Nieść, zapalić kaganek, przestarz. kaganiec oświaty «szerzyć, krzewić oświatę»: (...) za swój życiowy cel obrał sobie niesienie kaganka oświaty wszystkim tego pozbawionym. J. Kaczmarski, Plaża …   Słownik frazeologiczny

  • radość — życia «optymizm życiowy, umiejętność cieszenia się życiem»: Zima podcina ludziom skrzydła. Tracą wówczas chęć do pracy, są rozbici. Kładą się wcześnie, późno wstają, lecz mimo to nie mają na nic ochoty. Tracą radość życia. Wprost 897/2000. Nie… …   Słownik frazeologiczny

  • trzymać się — 1. pot. Coś się kupy nie trzyma; jedno drugiego się nie trzyma «coś się nie wiąże w jednolitą, sensowną, logiczną całość»: Całe to opowiadanie po prostu nie trzyma się kupy. Kultura P 11/1956. – Ja im wcale nie każę strzelać. – No to jak mają… …   Słownik frazeologiczny

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”