akumulacja

akumulacja
ż I, DCMs. \akumulacjacji, blm
1. książk. «gromadzenie się, nagromadzenie»

Akumulacja energii świetlnej, elektrycznej.

Proces akumulacji.

2. ekon. «gromadzenie środków z części dochodu narodowego, nie przeznaczonej na spożycie, w celu dokonywania inwestycji i zwiększania produkcji»
3. geol. «proces nagromadzania się osadów (okruchów minerałów, skał, szczątków roślin i zwierząt) na powierzchni lądu lub basenów wodnych pod wpływem działania wody, wiatru, wulkanu itp.»

Akumulacja morska, rzeczna, jeziorna, lodowcowa.

4. lit. «szereg określeń synonimicznych, nagromadzenie podobnych porównań, konstrukcji zdaniowych itp. w celu nadania większej ekspresji, uwydatnienia opisywanej cechy czy stanu»

Słownik języka polskiego . 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • akumulacja — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IIa, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} zjawisko albo proces gromadzenia się, zbierania się {{/stl 7}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2. {{/stl 12}}{{stl 8}}ekon. {{/stl 8}}{{stl 7}}… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • НАКОПЛЕНИЯ ПЛАНОВЫЕ — прибыль строительно монтажной организации, предусматриваемая в сметах на строительно монтажные работы (Болгарский язык; Български) планови натрупвания (Чешский язык; Čeština) plánovaný zisk (Немецкий язык; Deutsch) planmäßige Akkumulationen… …   Строительный словарь

  • akumulacyjny — przym. od akumulacja (zwykle w zn. 1 i 3) a) w zn. 1: ∆ Piec akumulacyjny «piec magazynujący energię cieplną» b) w zn. 3: ∆ roln. Akumulacyjny poziom glebowy «powierzchniowa warstwa gleby, w której gromadzą się związki organiczne i mineralne,… …   Słownik języka polskiego

  • kapitał — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. kapitałale {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 8}}ekon. {{/stl 8}}{{stl 7}} środki finansowe, aktywa rzeczowe mające wartość pieniężną, będące w posiadaniu przedsiębiorstwa,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • pseudobank — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż IIa, D. u {{/stl 8}}{{stl 7}} bank założony w celu przeprowadzania nielegalnych transakcji finansowych; parabank : {{/stl 7}}{{stl 10}}Chodzi o to, by za pomocą pseudobanków, często drogą kradzieży, występowała… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”