cykl

cykl
m I, D. -u; lm M. -e, D. -i a. -ów
1. «szereg czynności, procesów lub zjawisk tworzących zamkniętą całość rozwojową, przypadającą na pewien odcinek czasu i powtarzającą się okresowo»

Cykl budowlany.

Cykl inwestycyjny.

Cykl produkcyjny.

Cykl krążenia krwi.

astr. Cykl astronomiczny «odstęp czasu, po którego upływie powtarzają się jednakowe względne położenia pewnych zespołów ciał niebieskich»
∆ Cykl słoneczny «okres wynoszący 28 lat, po którego upływie te same dni tygodnia przypadają na te same daty miesięczne»
∆ Cykl księżycowy «okres 19 lat, po którego upływie te same fazy księżyca przypadają na te same dni słonecznej rachuby czasu»
biol. Cykl rozwojowy «szereg okresowych i regularnie się powtarzających przemian morfologicznych i fizjologicznych, występujących w rozwoju gatunków»
ekon. Cykl koniunkturalny «kolejna zmienność faz pomyślności i depresji, ożywienia i zastoju w życiu gospodarczym»
fizjol. Cykl płciowy «regulowane hormonalnie zmiany zachodzące okresowo w organizmie kobiety i samic ssaków, głównie w jajnikach i drogach rodnych, związane z jajeczkowaniem i stworzeniem odpowiednich warunków do ciąży»
geol. Cykl morfologiczny «okres, w ciągu którego procesy niszczące powierzchnię ziemi, przeobrażając stopniowo krajobraz, doprowadzają go do formy końcowej, stanowiącej kres działalności danego procesu»
2. «zespół zjawisk, czynności pozostających między sobą w określonym związku i stanowiących pewną całość jednorazową»

Cykl koncertów.

Cykl odczytów, wykładów.

Cykl zbiórek harcerskich.

3. «szereg utworów literackich, muzycznych, plastycznych itp. łączących się ze sobą formalnie lub treściowo, często tworzących zamkniętą całość, skomponowaną według określonego planu»

Cykl powieściowy.

Cykl nowel.

Cykl obrazów.

‹z gr.

Słownik języka polskiego . 2013.

Look at other dictionaries:

  • cykl — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż III, D. u; lm D. i || ów {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} ciąg następujących po sobie w określonej kolejności procesów, zjawisk, czynności, po których osiąga się stan początkowy i… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • CYKL — ICAO Airportcode f. Schefferville Airport (Canada) …   Acronyms

  • CYKL — ICAO Airportcode f. Schefferville Airport ( Canada) …   Acronyms von A bis Z

  • wykład — m IV, D. u, Ms. wykładadzie; lm M. y 1. «cykl zajęć na wyższych uczelniach (rzadziej kursach) polegający na przekazywaniu słuchaczom wiedzy w formie odczytu; jednostka takiego cyklu» Wykład o cybernetyce. Wykład z fizyki. Wykład na temat… …   Słownik języka polskiego

  • Wiktor Zin — (born September 14, 1925 in Hrubieszów, died May 17, 2007 in Rzeszów) Polish architect, graphic artist, professor, architectural preservationist, cultural activist, and promoter of Polish history and culture.BiographyZin finished architectural… …   Wikipedia

  • Schefferville Airport — Infobox Airport name = Schefferville Airport image width = 200px IATA = YKL ICAO = CYKL type = Public owner = operator = Société aéropportuaire de Schefferville city served = location = Schefferville, Quebec elevation f = 1,709 elevation m = 521… …   Wikipedia

  • Каден-Бандровский — Юлий (1885 ) современный польский писатель (Каден псевдоним). Выступив еще в 1911 с повестью «Niezguta», К. Б. приобретает популярность лишь в послевоенной Польше, становясь характерным выразителем психоидеологии мелкобуржуазной интеллигенции,… …   Литературная энциклопедия

  • Aeropuerto de Schefferville — Schefferville Airport IATA: YKL   OACI: CYKL …   Wikipedia Español

  • geomorfologiczny — «dotyczący kształtowania się form powierzchni Ziemi, wchodzący w zakres geomorfologii» ∆ Cykl geomorfologiczny «cykl przemian i rozwoju rzeźby jakiegoś obszaru pod wpływem działania czynników geologicznych, jak woda, lodowce, wiatr» …   Słownik języka polskiego

  • runda — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż Ia, CMc. rundandzie {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} jedna z kolejnych faz; jeden z etapów określonych działań; sesja, seria : {{/stl 7}}{{stl 10}}Kolejna runda negocjacji. żadna runda… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”