dyspozycja

dyspozycja
ż I, DCMs. \dyspozycjacji; lm D. \dyspozycjacji (\dyspozycjacyj)
1. «rozporządzenie, zarządzenie, polecenie; wskazówka co do wykonania czegoś»

Wydała dyspozycje co do obiadu.

◊ Być do czyjejś dyspozycji «być gotowym do wypełnienia czyjegoś rozkazu, prośby»
◊ Mieć coś do dyspozycji «mieć możność posługiwania się, rozporządzania czym w danej chwili»
2. «układ, rozkład, plan, podział (dziś zwłaszcza książki, wykładu, referatu)»

Podanie dyspozycji ułatwia słuchanie wykładu.

3. med. psych. «skłonność do pewnych schorzeń lub do pewnego typu stanów psychicznych»

Wrodzona dyspozycja do chorób reumatycznych.

‹z łac.

Słownik języka polskiego . 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • dyspozycja — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IIa, lm D. dyspozycjacji {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} rozporządzenie; zarządzenie, polecenie dotyczące wykonania czegoś : {{/stl 7}}{{stl 10}}Wydać dyspozycje. {{/stl 10}}{{stl 20}}… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Lech Pijanowski — (26 July, 1928, Warsaw, died 6 January 1974, Warsaw) was a Polish film critic, broadcaster, director, screenwriter and populiser of games.He is buried in the Powazki Cemetery.GamesPijanowski contributed the game Lap , a development Battleships ,… …   Wikipedia

  • instynkt — m IV, D. u, Ms. instynktkcie; lm M. y 1. «wrodzona zdolność dziedziczna żywych organizmów do określonych celowych działań, swoistych dla danego gatunku i ważnych dla przetrwania w środowisku zarówno osobnika, jak i całego gatunku» Instynkt… …   Słownik języka polskiego

  • nawyk — m III, D. u, N. nawykkiem; lm M. i «nabyta dyspozycja, skłonność do sprawniejszego, szybszego, bardziej mechanicznego wykonywania jakiejś czynności, często uprzednio wykonywanej; sama ta czynność; przyzwyczajenie, zwyczaj, nałóg» Złe, dobre,… …   Słownik języka polskiego

  • predyspozycja — ż I, DCMs. predyspozycjacji; lm D. predyspozycjacji (predyspozycjacyj) «wrodzona skłonność do czegoś; dyspozycja, usposobienie» Predyspozycje psychiczne, fizyczne. Predyspozycje aktorskie, muzyczne. Mieć, zdradzać predyspozycję do czegoś. ‹z… …   Słownik języka polskiego

  • rozporządzenie — n I 1. rzecz. od rozporządzić. 2. lm D. rozporządzeniedzeń «akt prawodawczy wydany przez naczelny organ administracji państwowej (Radę Ministrów lub ministra) na podstawie upoważnienia zawartego w ustawie» Przygotować, wydać, opublikować… …   Słownik języka polskiego

  • rzutowy — przym. od rzut (zwykle w zn. 1 i 5) a) w zn. 1: Dyspozycja rzutowa piłkarzy. ∆ roln. Siew rzutowy «siew polegający na ręcznym lub maszynowym rozsypywaniu nasion równomiernie na całym obsiewanym terenie» ∆ Siewnik rzutowy «siewnik przystosowany do …   Słownik języka polskiego

  • tendencja — ż I, DCMs. tendencjacji; lm D. tendencjacji (tendencjacyj) 1. «dążność w określonym kierunku; skłonność, inklinacja, dyspozycja psychiczna; także: kierunek zarysowujący się w rozwoju czegoś» Dominująca, szkodliwa, widoczna, wyraźna, zdrowa… …   Słownik języka polskiego

  • uzdolnienie — n I, lm D. uzdolnienielnień «dyspozycja warunkująca nabywanie nieprzeciętnych sprawności lub umiejętności w jakiejś dziedzinie; zdolność, talent» Niepospolite, wybitne uzdolnienia. Uzdolnienia artystyczne, aktorskie, organizacyjne. Uzdolnienie do …   Słownik języka polskiego

  • wola — ż I, DCMs. wolali, blm «dyspozycja psychiczna człowieka do świadomego i celowego regulowania swego postępowania, do podejmowania decyzji i wysiłków w celu realizacji pewnych działań, przyjęcia pewnych postaw, a zaniechania innych» Coś zgodne z… …   Słownik języka polskiego

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”