arytmetyczny

arytmetyczny
przym. od arytmetyka

Wykonywać zadania arytmetyczne.

∆ Działanie arytmetyczne «jedno z czterech podstawowych działań na liczbach: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie»
∆ Postęp arytmetyczny «ciąg liczbowy (skończony lub nie), w którym każdy wyraz, z wyjątkiem pierwszego, powstaje przez dodanie do poprzedniego stałej (dla tego ciągu) wielkości, zwanej różnicą postępu»
∆ Średnia arytmetyczna «iloraz otrzymany z podzielenia sumy danych liczb przez ich ilość, np. (4 + 8): 2 = 6»

Słownik języka polskiego . 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • arytmetyczny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, {{/stl 8}}{{stl 7}}od rz. arytmetyka: Zadanie, działanie arytmetyczne.{{/stl 7}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}postęp arytmetyczny {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • postęp arytmetyczny — {{/stl 13}}{{stl 7}} sekwencja liczb, w której każdy człon jest różny od następnego członu o tę samą wielkość, czyli różnicę postępu, np. 2, 4, 6, 8 {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • postęp — m IV, D. u, Ms. postęppie 1. blm «ciąg procesów, zmian zmierzających ku stanowi coraz doskonalszemu, coraz lepszemu; rozwój, polepszanie się, doskonalenie się» Postęp gospodarczy, techniczny. Postęp dziejowy, cywilizacyjny, moralny, społeczny.… …   Słownik języka polskiego

  • rachunkowy — 1. «dotyczący rachowania, obliczania, działań na liczbach; arytmetyczny» Błąd rachunkowy. Wynik rachunkowy. Zadania rachunkowe. Działania rachunkowe. 2. «dotyczący rachunków (zapisów stanu majątkowego, obrotów finansowych itp.); służący do… …   Słownik języka polskiego

  • średni — 1. «znajdujący się pośrodku między małym a dużym; pośredni pod względem miary, objętości, ilości, siły, wielkości itp.» Średni wzrost. Średnia fortuna. Średnie tempo. Średnie pokolenie. Była średnią w rodzeństwie. ∆ fiz. rad. Fale średnie «fale… …   Słownik języka polskiego

  • ciąg — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż IIa, D. u {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} występowanie po sobie, jeden po drugim, pew nych elementów w przestrzeni; droga, ulica, szlak, trasa; pasmo, pas : {{/stl 7}}{{stl 10}}Ciąg… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • rachunkowy — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} dokonywany za pomocą rachunku, dotyczący obliczania; obliczeniowy, arytmetyczny : {{/stl 7}}{{stl 10}}Zadanie rachunkowe. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”