kłąb

kłąb
m IV, D. kłębu, Ms. kłębie; lm M. kłęby
1. «coś poplątanego, mającego kulisty kształt; skłębiona masa, splot»

Kłąb nici, sznurka.

Kłęby śmieci.

Kłęby chmur, kurzu, pary.

Dym, para bucha kłębami.

Puszczać kłęby dymu (z fajki).

Zbijać się w kłęby.

pszcz. Kłąb pszczół «pszczoły, które gromadzą się w ulu lub poza nim (np. w czasie rojenia) tworząc zwarte skupisko kształtem przypominające kulę, w celu utrzymania odpowiedniej temperatury, ochrony przed chłodem»
2. «u dużych ssaków: wypukłość między karkiem a grzbietem, utworzona przez wyrostki kolczyste pierwszych kręgów piersiowych; także: tylna część tułowia, zad»
zootechn. Wysokość w kłębie «wysokość zwierzęcia mierzona od początku kończyn przednich do szczytu kłębu»
3. «zgrubiona, podziemna część łodygi rośliny»

Kłęby roślin okopowych, ziemniaków.


Słownik języka polskiego . 2013.

Look at other dictionaries:

  • kłąb — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. kłębu, Mc. kłębie {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} coś splątanego o kształcie zbliżonym do kuli, coś zmierzwionego; skłębiona masa, splot, coś niemożliwego do rozplątania : {{/stl …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • klab — ˈkläb noun ( s) Etymology: by shortening : klaberjass …   Useful english dictionary

  • klab — klàb interj. 1. klebi, klebt (klebant): Klàb, klàb suklabėjo durys Ms, Slnt. 2. kaukš (klepsint): Su klumpėm kai eina, tai klàb, klàb Lp …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • najt-klab — nȃjt klȁb m DEFINICIJA night club, v. night …   Hrvatski jezični portal

  • klaberjass — ˈkläbə(r)ˌyäs noun Etymology: German : a two handed game played with 32 cards in which a player scores by holding a higher sequence than his opponent, by holding both the king and queen of trumps, by taking the last trick, and by taking scoring… …   Useful english dictionary

  • clabber — /klab euhr/, South Midland and Southern U.S. n. 1. milk that has soured and thickened; curdled milk. v.i. 2. (of milk) to curdle; to become thick in souring. Also, clobber. [1625 35; < Ir clabar short for bainne clabair BONNYCLABBER] Regional… …   Universalium

  • clobberer — ˈkläbərə(r) noun ( s) Etymology: obsolete clobber to patch + er Britain : a repairer of clothes and shoes …   Useful english dictionary

  • klebelsbergite — ˈklabəlzˌbərˌgīt noun ( s) Etymology: Hungarian klebelsbergit, from Kuno Klebelsberg died 1932 Hungarian statesman + Hungarian it ite : a mineral consisting of a basic antimony sulfate found in the interstices between crystals in columnar… …   Useful english dictionary

  • klob — ˈkläb noun ( s) Etymology: by shortening and alteration : klaberjass * * * klob see next …   Useful english dictionary

  • suklabėti — suklabėti, sùklaba, ėjo intr. klab, klab subildėti: Klab, klab suklabėjo durys JII143. klabėti; suklabėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”