astronomiczny

astronomiczny
przym. od astronomia

Teoria astronomiczna.

Obliczenia, obserwacje astronomiczne.

Astronomiczne lato.

Astronomiczna wiosna, jesień, zima.

∆ Jednostka astronomiczna «jednostka długości stosowana do wyrażania odległości w obrębie Układu Słonecznego, zdefiniowana jako średnia odległość Ziemi od Słońca (około 150 milionów km)»
∆ Znaki astronomiczne «stosowane w astronomii umowne oznaczenia planet, faz Księżyca, gwiazdozbiorów Zodiaku itp.»
∆ Zegar astronomiczny «zegar (najczęściej kwarcowy lub atomowy), stosowany jako wzorzec czasu w badaniach astronomicznych i w służbie czasu»
przen. «bardzo duży, zawrotny, odpowiadający wielocyfrowej liczbie»

Astronomiczna suma.

Astronomiczne koszty.


Słownik języka polskiego . 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • astronomiczny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} dotyczący astronomii : {{/stl 7}}{{stl 10}}Badania, obserwacje astronomiczne. Przyrządy astronomiczne. Wiosna, jesień, zima astronomiczna. Lato… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • gwiazda — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż Ia, CMc. gwieździe {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 8}}astr. {{/stl 8}}{{stl 7}} obiekt astronomiczny przechodzący podczas swojej ewolucji etap, na którym zbudowany jest w większości z gazów… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Подчашинский, Карл Иванович — архитектор, по происхождению дворянин, родился в 1790 г. Первоначально обучался в Брестском уездном училище, потом в Волынской гимназии в Кременце, где, за успехи в науках, в 1810 г. получил серебряную медаль. В 1811 г. от той же гимназии П.… …   Большая биографическая энциклопедия

  • Краковская астрономическая обсерватория —         научно исследовательское учреждение близ Кракова. Основана в 1792. Составленный на К. а. о. в середине 19 в. каталог 62530 звёзд был издан Петербургской АН. Основные инструменты: 50 см фотоэлектрический рефлектор, три 20 см рефрактора,… …   Большая советская энциклопедия

  • Astronomia.pl — Infobox Website name = Astronomia.pl caption = url = http://www.astronomia.pl commercial = No type = educational portal language = Polish/English registration = No owner = Grupa Astronomia author = Astronomia.pl team launch date = 17 October… …   Wikipedia

  • armilarny — przym. od armila ∆ astr. Sfera armilarna «przyrząd astronomiczny służący do wyznaczania współrzędnych równikowych i ekliptycznych; używany od starożytności do XVI w.» …   Słownik języka polskiego

  • astronomicznie — przysłów. od astronomiczny. przen. «bardzo, ogromnie» Astronomicznie wysoka suma …   Słownik języka polskiego

  • astrospektrograf — m IV, D. u, Ms. astrospektrograffie; lm M. y astr. «przyrząd służący do fotografowania widm ciał niebieskich; spektrograf astronomiczny» …   Słownik języka polskiego

  • azymut — m IV, D. u, Ms. azymutucie; lm M. y «kąt między kierunkiem północy a danym kierunkiem, mierzony zgodnie z ruchem wskazówek zegara» ∆ astr. Azymut astronomiczny «kąt dwuścienny między płaszczyzną południka niebieskiego i płaszczyzną przechodzącą… …   Słownik języka polskiego

  • cykl — m I, D. u; lm M. e, D. i a. ów 1. «szereg czynności, procesów lub zjawisk tworzących zamkniętą całość rozwojową, przypadającą na pewien odcinek czasu i powtarzającą się okresowo» Cykl budowlany. Cykl inwestycyjny. Cykl produkcyjny. Cykl krążenia… …   Słownik języka polskiego

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”