nad-

nad-
1. «przedrostek tworzący czasowniki pochodne»
a) «nadający znaczenie zmniejszenia albo zwiększenia zasobu czegoś, np. nadpić; naddać, nadłożyć, nadmurować, nadsypać»
b) «oznaczający fazę początkową tego, co oznacza czasownik podstawowy, np. nadbutwieć, nadgnić, nadpalić, nadżerać»
c) «wskazujący na zbliżenie się kogoś, czegoś w przestrzeni lub w czasie, np. nadbiec, nadchodzić, nadjechać»
2. «część składowa wyrazów (przymiotników, przysłówków i rzeczowników) mających za podstawę słowotwórczą połączenie przyimka nad z rzeczownikiem w bierniku lub narzędniku, np. nadgraniczny, nadspodziewanie, nadwozie, nadgarstek»
3. «przedrostek poprzedzający podstawy słowotwórcze rzeczownikowe, niekiedy przymiotnikowe»
a) «uwydatniający wyższy stopień w hierarchii społecznej w stosunku do osób oznaczonych rzeczownikiem podstawowym, np. nadburmistrz, nadleśniczy, nadradca»
b) «oznaczający wykraczanie poza normę, poza zwykły stan tego, co oznacza wyraz podstawowy, np. nadciśnienie, nadczłowiek, nadczułość, nadgodzina, nadkwaśny, nadprodukcja, nadwaga, nadrzędny, nadwrażliwy»

Słownik języka polskiego . 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

 • nad — I {{/stl 13}}{{stl 8}}przyim., łączy się z biernikiem {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} wskazuje na cel przestrzenny ruchu, znajdujący się powyżej czegoś : {{/stl 7}}{{stl 10}}Samolot wzleciał nad miasto. Podniósł… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • NAD — [Abk. für Nicotinamid adenin dinukleotid]; veraltete Syn.: Diphosphopyridinnukleotid (DPN), Coenzym I (Co I), Codehydr[ogen]ase I, Cozymase: in allen tierischen u. pflanzlichen Zellen enthaltenes u. bei einer Vielzahl von biol. Redoxvorgängen als …   Universal-Lexikon

 • nad — nȁd prij. DEFINICIJA 1. (s A) pokazuje a. mjesto radnje iznad koga ili čega; ponad, opr. pod b. da nešto nadmašuje pojam u akuzativu 2. (s I) pokazuje a. mjesto iznad čega ili koga bez izravnog dodira [nad brdom] b. odnos subordinacije između… …   Hrvatski jezični portal

 • NAD — may refer to: No abnormality detected, a medical status description No apparent distress, a status description in childbirth NAD Electronics, a Canadian audio equipment manufacturer (originally New Acoustic Dimension) Namibian dollar, the… …   Wikipedia

 • Nad — (n[a^]d), Nadde Nad de (n[a^]d de). [Contr. fr. ne hadde.] Had not. [Obs.] Chaucer. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • NAD — steht für: Namibia Dollar, Währungscode nach ISO 4217 NEAT Aufsichtsdelegation, parlamentarische Kontrollgruppe in der Schweiz Neuroaxonale Dystrophie, seltene Erkrankung des Gehirns beim Menschen New Acoustic Dimension, ursprüngliche Bedeutung… …   Deutsch Wikipedia

 • nad- — nat DEFINICIJA 1. u glagolskim riječima pokazuje a. da se radnja vrši iznad čega [nadlijetati] b. da se radnja vrši u jačem intenzitetu od istovrsne radnje [nadvikati] 2. u imeničkim i pridjevskim riječima pokazuje više ili veće [nadšumar; nadlj …   Hrvatski jezični portal

 • NAD — NAD. = nicotineamide adenine dinucleotide (см.). (Источник: «Англо русский толковый словарь генетических терминов». Арефьев В.А., Лисовенко Л.А., Москва: Изд во ВНИРО, 1995 г.) …   Молекулярная биология и генетика. Толковый словарь.

 • NAD — NAD, Nicotinamid adenin dinucleotid ⇒ Nicotinamidnucleotide …   Deutsch wörterbuch der biologie

 • NAD — sigla ES ingl. Nicotinamide Adenin Dinucleotide, nicotinammide adenindinucleotide, nome di un coenzima …   Dizionario italiano

 • nad — (n.) also nads, 1980s, student slang shortening of GONAD (Cf. gonad) …   Etymology dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”