nawiązać

nawiązać
dk IX, \nawiązaćwiążę, \nawiązaćwiążesz, \nawiązaćwiąż, \nawiązaćał, \nawiązaćany - nawiązywać ndk VIIIa, \nawiązaćzuję, \nawiązaćzujesz, \nawiązaćzuj, \nawiązaćywał, \nawiązaćywany
1. «wiązaniem przyczepić coś do czegoś»

Nawiązać haczyki na sznurek.

◊ Nawiązać kontakt, łączność, stosunki, korespondencję, rozmowy itp. «porozumieć się, rozpocząć lub wznowić rozmowy, wymianę wzajemnych świadczeń, listów itp.»
2. «oprzeć się na czymś jako na wzorze, zaczerpnąć skądś jakieś myśli, pomysły, uczynić coś punktem wyjścia rozważań, rozmowy»

Nawiązał w swej powieści do motywów ludowych.

Nawiązywać do artykułu w gazecie, do wypowiedzi poprzednika.

3. «wiążąc dużo czegoś zrobić»

Nawiązać sieci.

Nawiązać snopów.

nawiązać się - nawiązywać się
1. «o pozytywnych uczuciach, stosunkach łączących ludzi: powstać, być nawiązanym»

Nawiązuje się przyjaźń.

Nawiązała się sympatia między kimś a kimś.

2. tylko dk «związać, powiązać wiele czegoś, zmęczyć się wiązaniem czegoś»

Nawiązać się snopów.


Słownik języka polskiego . 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • nawiązać — I {{/stl 13}}{{stl 23}}ZOB. {{/stl 23}}{{stl 33}}nawiązywać {{/stl 33}}{{stl 20}} {{/stl 20}} {{stl 20}} {{/stl 20}}nawiązać II {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. dk IIa, nawiązaćwiążę, nawiązaćwiąże, nawiązaćany {{/stl 8}}{{stl 7}} wiążąc, wiele czegoś… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • nawiązać się — I {{/stl 13}}{{stl 23}}ZOB. {{/stl 23}}{{stl 33}}nawiązywać się {{/stl 33}}{{stl 20}} {{/stl 20}} {{stl 20}} {{/stl 20}}nawiązać się II {{/stl 13}}{{stl 33}} wiele czegoś związać; zmęczyć się tym; mieć dość wiązania :{{/stl 33}}{{stl 10}}Nawiązać …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • nawiązywać się – nawiązać się — {{/stl 13}}{{stl 7}} o pozytywnych relacjach między ludźmi, uczuciach: powstawać, być nawiązywanym : {{/stl 7}}{{stl 10}}Nawiązuje się między nimi przyjaźń. Nawiązała się między kimś a kimś nić porozumienia. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • nawiązywać — → nawiązać …   Słownik języka polskiego

  • namotać — nawiązać znajomośści …   Słownik gwary warszawskiej

  • nawiązywać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ib, nawiązywaćzuję, nawiązywaćzuje, nawiązywaćany {{/stl 8}}– nawiązać {{/stl 13}}{{stl 8}}dk IIa, nawiązywaćwiążę, nawiązywaćwiąże, nawiązywaćany {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}}… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wejść — dk, wejdę, wejdziesz, wejdź, wszedł, weszła, weszli, wszedłszy wchodzić ndk VIa, wejśćdzę, wejśćdzisz, wchodź, wejśćdził 1. «idąc, posuwając się naprzód, dostać się dokądś, do wnętrza czegoś, znaleźć się gdzieś, przekroczyć jakieś granice,… …   Słownik języka polskiego

  • łączność — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, DCMc. łącznośćści, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} kontakt, związek, wzajemna zależność; wspólnota, więź : {{/stl 7}}{{stl 10}}Nieprzerwana, bliska łączność. Łączność z krajem.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • unikać — Unikać, strzec się, wystrzegać się kogoś, czegoś jak ognia, jak morowego powietrza, jak (morowej) zarazy; stronić od kogoś, od czegoś jak od ognia, jak od morowego powietrza, jak od (morowej) zarazy «unikać, strzec się kogoś, czegoś bardzo… …   Słownik frazeologiczny

  • wrócić — 1. Wracajmy, wróćmy do rzeczywistości a) «po dygresji mówmy znów na właściwy, wcześniejszy temat» b) «przestańmy się łudzić, bądźmy realistami» 2. Wrócić do świata, do ludzi a) «po dłuższej przerwie nawiązać kontakty towarzyskie, zacząć się… …   Słownik frazeologiczny

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”