a-

a-
«pierwszy człon wyrazów złożonych oznaczający zaprzeczenie, brak czegoś, obojętność względem czegoś, np. asymetria, aspołeczny, amoralny, amorfizm, apolityczny»
gr.

Słownik języka polskiego . 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”