oznaczyć

oznaczyć
dk VIb, \oznaczyćczę, \oznaczyćczysz, oznacz, \oznaczyćczył, \oznaczyćczony - oznaczać ndk I, \oznaczyćam, \oznaczyćasz, \oznaczyćają, \oznaczyćaj, \oznaczyćał, \oznaczyćany
1. «zrobić (np. postawić, napisać, nakreślić itp.) na czymś znak, opatrzyć coś znakiem, zaznaczyć, uwidocznić coś»

Oznaczyć na mapie miasta wojewódzkie.

Oznaczyć bieliznę.

Oznaczyć metę.

2. «wyrazić, określić za pomocą znaku»

Zespół liczb może być oznaczony cyframi lub literami.

mat. Całka oznaczona «liczba oznaczona określonym symbolem, za pomocą której można obliczyć pole objętości brył itp. (jedno z podstawowych pojęć rachunku całkowego)»
∆ Oznaczony układ równań «układ równań mający skończoną ilość rozwiązań»
3. «wybrawszy ustanowić, ustalić, wyznaczyć coś»

Oznaczyć termin ukończenia pracy.

Przyjść o oznaczonej godzinie.


Słownik języka polskiego . 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • oznaczyć — {{/stl 13}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}oznaczać I {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • oznaczać — I {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, oznaczaćam, oznaczaća, oznaczaćają, oznaczaćany {{/stl 8}}– oznaczyć {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIa, oznaczaćczę, oznaczaćczy, oznaczaćczony {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}}… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • granica — ż II, DCMs. granicacy; lm D. granicaic 1. «linia zamykająca lub oddzielająca pewien określony obszar; kontur, zarys; linia oddzielająca terytorium jednego państwa od innych» Granica parceli, wsi, miasta, województwa. Granica zasięgu… …   Słownik języka polskiego

  • mapa — ż IV, CMs. mapie; lm D. map «płaski obraz powierzchni Ziemi (także nieba lub ciała niebieskiego) przedstawiony w zmniejszeniu za pomocą umownych znaków i odpowiedniego rzutu, czyli odwzorowania kartograficznego» Mapa komunikacyjna, lotnicza,… …   Słownik języka polskiego

  • wyznaczyć — dk VIb, wyznaczyćczę, wyznaczyćczysz, wyznaczyćznacz, wyznaczyćczył, wyznaczyćczony wyznaczać ndk I, wyznaczyćam, wyznaczyćasz, wyznaczyćają, wyznaczyćaj, wyznaczyćał, wyznaczyćany 1. «wytyczyć coś, określić granice, bieg czegoś za pomocą linii,… …   Słownik języka polskiego

  • etykieta — ż IV, CMs. etykietaecie 1. blm «ustalony i obowiązujący sposób zachowania się w pewnych środowiskach (na dworach monarchów, w kołach dyplomatycznych itp.); formy towarzyskie, ceremoniał» Ścisła etykieta. Dworska, wojskowa etykieta. Przepisy,… …   Słownik języka polskiego

  • miareczkowo — chem. «za pomocą analizy miareczkowej» Oznaczyć miareczkowo ilość substancji w badanym roztworze …   Słownik języka polskiego

  • naznaczyć — dk VIb, naznaczyćczę, naznaczyćczysz, naznaczyćznacz, naznaczyćczył, naznaczyćczony naznaczać ndk I, naznaczyćam, naznaczyćasz, naznaczyćają, naznaczyćaj, naznaczyćał, naznaczyćany 1. «opatrzyć coś jakimś znakiem, piętnem, znamieniem itp.;… …   Słownik języka polskiego

  • nazwać — dk IX, nazwaćzwę, nazwaćzwiesz, nazwaćzwij, nazwaćał, nazwaćany nazywać ndk I, nazwaćam, nazwaćasz, nazwaćają, nazwaćaj, nazwaćał, nazwaćany 1. «oznaczyć, określić nazwą, mianem, imieniem, epitetem, nadać nazwę, miano, imię, przezwisko»… …   Słownik języka polskiego

  • obrzeżyć — dk VIb, obrzeżyćżę, obrzeżyćżysz, obrzeż, obrzeżyćżył, obrzeżyćżony obrzeżać ndk I, obrzeżyćam, obrzeżyćasz, obrzeżyćają, obrzeżyćaj, obrzeżyćał, obrzeżyćany «otoczyć, oznaczyć coś czymś wzdłuż brzegów; okolić, obramować» Obrzeżać beret skórzaną… …   Słownik języka polskiego

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”