bezpodstawny

bezpodstawny
«nie mający podstawy; nieuzasadniony, niesłuszny»

Bezpodstawne pretensje, roszczenia, zarzuty.

praw. Bezpodstawne wzbogacenie «uzyskanie korzyści majątkowej cudzym kosztem, bez podstawy prawnej, np. przez przelew kwoty na niewłaściwy rachunek bankowy»

Słownik języka polskiego . 2013.

Look at other dictionaries:

  • bezpodstawny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} taki, za którym nie stoi żadna racja; niemający uzasadnienia, podstaw; niesłuszny, bezprawny : {{/stl 7}}{{stl 10}}Bezpodstawne posądzenie. Bezpodstawne żale. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • bezpodstawnie — przysłów. od bezpodstawny Pozbawić kogoś bezpodstawnie majątku …   Słownik języka polskiego

  • bezpodstawność — ż V, DCMs. bezpodstawnośćści, blm rzecz. od bezpodstawny Bezpodstawność oskarżenia …   Słownik języka polskiego

  • bezzasadny — «nie mający podstawy; nieuzasadniony, bezpodstawny» Bezzasadne pretensje, żądania. Bezzasadne nadzieje. Bezzasadny niepokój …   Słownik języka polskiego

  • cielęcy — «odnoszący się do cielęcia; zrobiony z (części) cielęcia, z cielęciny» Mięso cielęce. Sznycel, kotlet, móżdżek cielęcy. Pieczeń cielęca. Pantofle z cielęcej skóry. przen. «taki, jak u cielęcia; naiwny, niezbyt mądry» Cielęce spojrzenie. Cielęcy… …   Słownik języka polskiego

  • niesłuszny — «nie mający uzasadnienia; bezpodstawny, nie usprawiedliwiony» Niesłuszny sąd. Niesłuszna decyzja, opinia, sprawa. Niesłuszne podejrzenia. Niesłuszne postępowanie. Niesłuszne wnioski. ∆ praw. Niesłuszne wzbogacenie «uzyskanie korzyści majątkowej… …   Słownik języka polskiego

  • nieuzasadniony — «nie mający uzasadnienia, podstaw; bezpodstawny, niesłuszny» Nieuzasadnione pretensje, roszczenia, zarzuty. Nieuzasadnione hipotezy …   Słownik języka polskiego

  • niezasłużony — «taki, który się nie należy; bezpodstawny» Niezasłużona kara. Niezasłużony awans …   Słownik języka polskiego

  • zarzut — m IV, D. u, Ms. zarzutucie; lm M. y «słowa zawierające ujemną ocenę czegoś, zastrzeżenie, pretensję do kogoś o coś» Bezpodstawny, nieuzasadniony zarzut. Poważny, słuszny zarzut. Zarzut tchórzostwa, oszustwa, zdrady. Narażać się na zarzut. Uwolnić …   Słownik języka polskiego

  • bezpodstawnie — {{/stl 13}}{{stl 8}}przysł., {{/stl 8}}{{stl 7}}od przym. bezpodstawny: Bezpodstawnie kogoś podejrzewać. {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”