bezpośredni

bezpośredni
1. «nie mający ogniw pośrednich, dotyczący kogoś czy czegoś wprost»

Bezpośredni sprawca nieszczęścia.

Bezpośrednia styczność z kimś.

Bezpośredni związek z czymś.

Brać bezpośredni udział w walce.

∆ Bezpośrednie połączenie komunikacyjne «połączenie bez przesiadania»
polit. Głosowanie bezpośrednie «głosowanie, w którym obywatele sami wybierają członków ciała ustawodawczego, a nie grupy, które dopiero wyłaniają spośród siebie członków (pośrednie głosowanie)»
techn. Bieg bezpośredni «układ przekładni skrzynki biegów, przy którym dzięki bezpośredniemu sprzęgnięciu wałków, sprzęgłowego i głównego skrzynki biegów, ich prędkości obrotowe są równe»
2. «znajdujący się bardzo blisko, niczym nie przedzielony»

Bezpośrednie otoczenie, sąsiedztwo.

Bezpośredni sąsiedzi.

3. «niekonwencjonalny, naturalny, prosty, szczery»

Bezpośredni sposób bycia.

Był bezpośredni w zachowaniu.


Słownik języka polskiego . 2013.

Look at other dictionaries:

  • bezpośredni — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. IIa {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} taki, który dotyczy kogoś (czegoś) wprost, bez pośrednictwa kogokolwiek (czegokolwiek) : {{/stl 7}}{{stl 10}}Bezpośredni kontakt z chorym.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wręcz — I {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. {{/stl 8}}{{stl 7}} o sposobie walki: taki, w którym przeciwnicy wchodzą w bezpośredni kontakt : {{/stl 7}}{{stl 10}}Walka wręcz. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}} {{stl 20}} {{/stl 20}}wręcz II {{/stl 13}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • ДУГА ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ — электрическая дуга, при которой объект сварки является одним из электродов (Болгарский язык; Български) дъга с непосредствено действие (Чешский язык; Čeština) oblouk při svařování jednou elektrodou (Немецкий язык; Deutsch) direkter Lichtbogen… …   Строительный словарь

  • НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ — В процессе формирования и развития русской научно философской терминологии и отвлеченной литературной лексики, кроме старославянского и народного «исконно русского», общеславянского и восточнославянского начала, играло очень существенную роль… …   История слов

  • jeść — 1. pot. Czym, z czym to się je? «jak należy z tym postępować, jak sobie z tym poradzić, co to jest»: Nie jestem już dziewicą, nie bój się, wiem czym to się je (...). J. Kaczmarski, Plaża. 2. Jeść jak kurczę, jak ptaszek, jak wróbelek «nie mieć… …   Słownik frazeologiczny

  • łza — 1. Coś jest (czyste) jak łza «coś jest bardzo czyste»: Woda wypływająca z Filtrów jest czysta jak łza – zapewnia zastępca kierownika zakładu wodociągu centralnego. DD 30/03/2001. 2. Ktoś (jest) czysty jak łza, brylant, kryształ itp. «ktoś nie ma… …   Słownik frazeologiczny

  • amitoza — ż IV, CMs. amitozazie, blm biol. «bezpośredni podział komórki polegający na przewężeniu się jądra komórkowego» …   Słownik języka polskiego

  • baron — m IV, DB. a, Ms. baronnie; lm M. owie (baronni), DB. ów «w średniowieczu: możnowładca, bezpośredni wasal króla, później honorowy tytuł szlachecki, niższy od hrabiego, w XIX w. nadawany wybitnym przedstawicielom burżuazji; osoba nosząca taki… …   Słownik języka polskiego

  • bez- — 1. «przedrostek wyrazów pochodnych utworzonych od połączeń przyimka bez z rzeczownikiem w dopełniaczu» a) «tworzy przymiotniki z sufiksami owy, ny, y (po k, g: i) np. bezcelowy (od bez + celu), bezgotówkowy, bezksiężycowy; bezbłędny, beznadziejny …   Słownik języka polskiego

  • bezpośredniość — ż V, DCMs. bezpośredniośćści, blm rzecz. od bezpośredni (zwykle w zn. 3) Urzekająca bezpośredniość gospodarza domu. Bezpośredniość w zachowaniu …   Słownik języka polskiego

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”