płatność

płatność
ż V, DCMs. \płatnośćści; lm MD. \płatnośćści
«płacenie, wpłacanie (terminowe) należności; zapłata, wypłata, wpłata; obowiązek regulowania zobowiązań pieniężnych w określonym terminie»

Termin płatności.

Plan, warunki płatności.

Płatność gotówką.

Umowa o dostawach towarów i płatnościach.


Słownik języka polskiego . 2013.

Look at other dictionaries:

  • płatność — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, lm M. płatnośćści {{/stl 8}}{{stl 7}} płacenie należności, obowiązek zapłaty w ustalony sposób w określonym terminie : {{/stl 7}}{{stl 10}}Obowiązek, forma płatności. Płatność gotówką, przelewem. Płatność w terminie …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • ciągnąć — ndk Va, ciągnąćnę, ciągnąćniesz, ciągnąćnij, ciągnąćnął, ciągnąćnęła, ciągnąćnęli, ciągnąćnięty (ciągnąćniony) 1. «przesuwać, wlec kogoś, coś; prowadzić, przewozić, przeciągać kogoś, coś z wysiłkiem, trudem, przezwyciężając opór» Ciągnąć… …   Słownik języka polskiego

  • trasować — I ndk IV, trasowaćsuję, trasowaćsujesz, trasowaćsuj, trasowaćował, trasowaćowany 1. «wykreślać, wyznaczać linię jakiejś drogi, jakiegoś szlaku w terenie lub na mapie» Trasować tory narciarskie. ∆ Bilet trasowany «bilet miesięczny komunikacji… …   Słownik języka polskiego

  • kredytowy — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} związany z kredytem, kredytowaniem : {{/stl 7}}{{stl 10}}Transakcja, umowa kredytowa. Kredytowa płatność. Zakup kredytowy. Bank kredytowy. Suma kredytowa. Saldo kredytowe. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”