równoboczny

równoboczny
«mający równe boki»
mat. Trójkąt równoboczny «trójkąt, którego wszystkie boki są równe»

Słownik języka polskiego . 2013.

Look at other dictionaries:

  • równoboczny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} mający równe boki : {{/stl 7}}{{stl 10}}Trójkąt, czworokąt równoboczny. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • równo- — «pierwszy człon wyrazów złożonych» a) «wskazujący na równość, jednakowość elementów określonych przez drugi człon złożenia, np. równoboczny, równoramienny» b) «wskazujący na równą, powtarzającą się liczbę jednostek określanych przez drugą część… …   Słownik języka polskiego

  • trójkąt — m IV, D. a, Ms. trójkątącie; lm M. y 1. «figura geometryczna złożona z trzech punktów (wierzchołków) płaszczyzny nie leżących na jednej prostej oraz z trzech odcinków (boków) prostoliniowych łączących te punkty» Zbudować, wykreślić trójkąt. ∆… …   Słownik języka polskiego

  • budować — I {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ia, budowaćduję, budowaćduje, budowaćany {{/stl 8}}– wybudować {{/stl 13}}{{stl 8}}dk Ia, {{/stl 8}}zbudować {{/stl 13}}{{stl 8}}dk Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} wznosić jakiś obiekt z elementów i wiązać go trwale z gruntem …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • równo- — {{/stl 13}}{{stl 7}} pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na to, że elementy nazwane drugim członem są jednakowe, równe, np.: {{/stl 7}}{{stl 8}}równoboczny, równokształtny {{/stl 8}}{{stl 7}} {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • trójkąt — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. a, Mc. trójkątącie {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} wielokąt mający trzy kąty, których suma równa się 180°, klasyfikowany ze względu na wymiary kątów lub boków, np. trójkąt… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”