trójkąt

trójkąt
m IV, D. -a, Ms. \trójkątącie; lm M. -y
1. «figura geometryczna złożona z trzech punktów (wierzchołków) płaszczyzny nie leżących na jednej prostej oraz z trzech odcinków (boków) prostoliniowych łączących te punkty»

Zbudować, wykreślić trójkąt.

∆ Trójkąt ostrokątny «trójkąt, którego wszystkie kąty są ostre»
∆ Trójkąt prostokątny «trójkąt, którego jeden z kątów jest prosty»
∆ Trójkąt rozwartokątny «trójkąt, którego jeden z kątów jest rozwarty»
∆ Trójkąt równoboczny «trójkąt, którego wszystkie boki są równe»
∆ Trójkąt równoramienny «trójkąt, którego dwa boki są równe»
∆ Trójkąt sferyczny «część powierzchni kuli ograniczona łukami trzech kół wielkich; trójkąt kulisty»
◊ Trójkąt małżeński «mąż, żona i osoba, z którą jedno z małżonków łączą stosunki miłosne»
2. «to, co ma kształt podobny do tej figury geometrycznej»

Chusteczka złożona w trójkąt.

Ustawić się w trójkąt.

∆ Trójkąt kreślarski, rysunkowy, → ekierka
mors. Trójkąt nawigacyjny «przyrząd z przezroczystej masy plastycznej w kształcie trójkąta równoramiennego, z wyskalowanym kątomierzem i dwiema leżącymi jedna nad drugą podziałkami, zwykle zieloną i czerwoną; służy do wykreślania kursów i namiarów na mapie morskiej»
3. muz. «instrument perkusyjny o nieokreślonej wysokości dźwięku, pręt metalowy w kształcie nie domkniętego trójkąta, uderzany metalową lub drewnianą pałeczką, używany w kapelach janczarskich; w okresie klasycyzmu wszedł do orkiestry symfonicznej; triangel»

Słownik języka polskiego . 2013.

Look at other dictionaries:

  • trójkąt — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. a, Mc. trójkątącie {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} wielokąt mający trzy kąty, których suma równa się 180°, klasyfikowany ze względu na wymiary kątów lub boków, np. trójkąt… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • trójkąt — 1. Trójkąt bermudzki a) «o miejscu, gdzie ktoś lub coś ginie»: Kto wytaszczył ciężką wannę przez te wąskie drzwi i korytarz? Gdzie się to wszystko ulotniło? – Wyparowało... jak ta wódka. Może mieszka ksiądz w takim trójkącie bermudzkim, gdzie… …   Słownik frazeologiczny

  • trójkąt małżeński — {{/stl 13}}{{stl 7}} sytuacja, gdy jedno z małżonków ma innego partnera seksualnego {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • bermudzki — Trójkąt bermudzki zob. trójkąt 1 …   Słownik frazeologiczny

  • małżeński — Trójkąt małżeński zob. trójkąt 2 …   Słownik frazeologiczny

  • Daniel Beauvois — Daniel Beauvois, né le 9 mai 1938 à Annezin les Béthune, est un historien français spécialiste de l Ukraine et de la Pologne. Il est professeur émérite des Universités Nancy II, Lille III et Paris I. Daniel Beauvois obtint l agrégation… …   Wikipédia en Français

  • ostrokątny — ∆ mat. Trójkąt ostrokątny «trójkąt o wszystkich kątach ostrych, tj. mniejszych od prostego» …   Słownik języka polskiego

  • pitagorejski — pitagorejskiscy «odnoszący się do Pitagorasa, pitagoreizmu, pitagorejczyków» Zasady pitagorejskie. ∆ mat. Liczby pitagorejskie «liczby naturalne x, y, z, spełniające równanie x2+y2=z2» ∆ Trójkąt pitagorejski «trójkąt prostokątny o bokach, których …   Słownik języka polskiego

  • rozwartokątny — ∆ mat. Trójkąt rozwartokątny «trójkąt, w którym jeden z kątów jest rozwarty» …   Słownik języka polskiego

  • równoboczny — «mający równe boki» ∆ mat. Trójkąt równoboczny «trójkąt, którego wszystkie boki są równe» …   Słownik języka polskiego

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”