sędzia

sędzia
m, D. \sędziadziego (\sędziadzi), C. \sędziadziemu (\sędziadzi), B. \sędziadziego (\sędziadzię), W. \sędziadzio, N. \sędziadzią, Ms. \sędziadzi (\sędziadzim); lm M. \sędziadziowie, DB. \sędziadziów
1. «funkcjonariusz publiczny zawodowo lub niezawodowo sądzący sprawy i wymierzający sprawiedliwość; może być mianowany lub wybierany; w Polsce sędziowie są powoływani, niezawiśli i podlegają tylko ustawom»

Sprawiedliwy, surowy sędzia.

Sędzia dla nieletnich.

Stanowisko, urząd sędziego.

Wyrok sędziego.

Mianować kogoś sędzią.

Obrać, powołać, wybrać kogoś na sędziego.

Powołać kogoś na stanowisko sędziego.

Wyznaczyć sędziego.

Sędzia ogłasza, wydaje wyrok.

Sędzia prowadzi rozprawę, skazuje kogoś.

∆ Sędzia penitencjarny «sędzia sprawujący nadzór nad przebiegiem wykonania kary pozbawienia wolności, tymczasowym aresztowaniem lub pobytem w ośrodku przystosowania społecznego»
∆ Sędzia pokoju «w niektórych państwach (np. w Anglii, USA): sędzia niezawodowy orzekający samodzielnie w drobnych sprawach cywilnych lub karnych»
∆ Sędzia polubowny «członek ciała kolegialnego powołanego na mocy umowy między stronami do rozstrzygnięcia sporu majątkowego; arbiter»
∆ Sędzia przysięgły «członek niezawodowy ławy przysięgłych, powołany do udziału w rozpoznawaniu konkretnej sprawy karnej i orzekaniu tylko o winie oskarżonego (nie o karze)»
∆ Sędzia śledczy «w niektórych państwach sędzia prowadzący śledztwo w sprawach karnych»
2. sport. «osoba mająca uprawnienia do prowadzenia zawodów sportowych i oceniająca ich wyniki»

Sędzia główny, boczny, bramkowy, liniowy, punktowy, ringowy, kontrolny.

Sędzia odgwizdał aut, rzut.

◊ Sędzia kalosz «obraźliwy epitet sędziego»

Słownik języka polskiego . 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • sędzia — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mos IX {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} osoba o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych powołana do sądzenia spraw i wymierzania sprawiedliwości w imieniu państwa : {{/stl 7}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • sędzia — kalosz zob. kalosz 1 …   Słownik frazeologiczny

  • sėdžia — sf. (1) NdŽ, DŽ1, sėdžià (2) OGLII71, NdŽ, DŽ1 Sv, (4) NdŽ 1. N, Sut, [K], Kos52, Rtr tinklo galas, kulys: Sėdžia tinklo SD144. Ištraukėm valkšnę – dykas tinklas: sėdžia neažurišta Ds. Didžiojo tinklo – motnia, o bradinio – sėdžia Ds. Dirbu… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sėdžia — sėdžia, sėdžià dkt …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • sėdžia — sėdžia, sėdžià dkt …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • sędzia kalosz — {{/stl 13}}{{stl 7}} obraźliwe określenie sędziego sportowego używane przez kibiców niezadowolonych z jego decyzji {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • sędzia kalosz — Nieuczciwy sędzia sportowy faworyzujący wybraną z drużyn Eng. A biased and partial referee or umpire favoring one team …   Słownik Polskiego slangu

  • Offices in the Polish–Lithuanian Commonwealth — This article discusses the organizational and administrative structure of the Polish Lithuanian Commonwealth The Polish Lithuanian Commonwealth ( Nobility Commonwealth[citation needed] or Commonwealth of Both Nations , in Polish: Rzeczpospolita… …   Wikipedia

  • przysięgły — przysięgłygli «uprawniony do wykonywania pewnej funkcji na podstawie urzędowo złożonej przysięgi» Adwokat, tłumacz, geometra przysięgły. ∆ Sędzia przysięgły «w niektórych państwach: członek niezawodowy ławy przysięgłych, powołany do udziału w… …   Słownik języka polskiego

  • Evolution of the Polish language — Polish language Language overview · History · Dialects · Pronunciation  …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”