sieć

sieć
ż V, DCMs. sieci; lm MD. sieci
1. «narzędzie do połowu ryb, rodzaj plecionki wykonanej z nici lub sznurka wiązanych w oczka, służącej do łapania ryb; rzadziej: narzędzie do chwytania ptaków, zwierząt itp.»

Gęsta, rzadka sieć.

Sieć rybacka.

Sieć na ryby, na ptaki, na zwierzynę.

Łapać, łowić w sieć, siecią.

Opuszczać, rzucać, zastawiać sieć, sieci.

Miotać się, rzucać się jak ryba a. jak lew w sieci.

przen. «pułapka, zasadzka, matnia, sidła»

Zaplątać się, wpaść w sieci intryg.

Dziewczyna zastawiała na niego sieci.

2. «cieniutkie nitki snute przez pająki z wydzieliny ich gruczołów przędnych; rozpięta, rozpostarta pajęczyna»

Pająk snuje sieć.

3. «rozgałęzienie przewodów (zwłaszcza elektrycznych), dróg linii komunikacyjnych, jakichś urządzeń itp., pokrywające daną przestrzeń, rozchodzące się po niej; drogi, przewody, linie komunikacyjne itp. krzyżujące się, splątane»

Sieć autobusowa, tramwajowa, trolejbusowa, kolejowa, lotnicza, rzeczna, wodna.

Sieć cieplna, gazowa, kanalizacyjna, wodociągowa.

Sieć elektryczna, telefoniczna, oświetleniowa, radiowa.

Przyłączyć do sieci.

geogr. mat. Sieć triangulacyjna «zespół punktów geodezyjnych w terenie o znanych współrzędnych wyznaczonych metodą triangulacji, służących jako podstawa do poziomych pomiarów szczegółowych»
techn. Sieć trakcyjna, sieć jezdna «zespół przewodów zawieszonych na linach i słupach, doprowadzający prąd elektryczny do pojazdów poruszanych tą energią»
4. «rozmieszczenie, rozplanowanie na jakimś terenie większej liczby czegoś (np. bibliotek, szkół, placówek handlowych, punktów usługowych); placówki handlowe, kulturalne, punkty usługowe itp. obejmujące swym zasięgiem jakiś teren»

Sieć bibliotek, szkół, domów kultury, kin, teatrów.

Sieć sklepów, księgarń, punktów usługowych.

Sieć konspiracyjna, szpiegowska, wywiadowcza.

Planować, rozplanować, rozszerzyć, rozwinąć sieć (np. handlową, usługową).


Słownik języka polskiego . 2013.

Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • siec — I {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Vd, siekę, siecze, siecz, siekł, siekli, sieczony {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} uderzać mocno narzędziem, przedmiotem o szerokim ostrzu : {{/stl 7}}{{stl 10}}Siec szablą wrogów.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • sieć — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, DCMc. sieci; lm M. sieci {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} narzędzie do połowu ryb w postaci dużej siatki z linek lub sznurka; również podobna konstrukcja stosowana do odławiania… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • SIEC — means:* Shanghai International Exhibition Co, Ltd [http://www.biztradeshows.com/organizers/shanghai exhi.html] . * Symbiosis International Education Centre, Pune …   Wikipedia

  • siec — obs. f. sick …   Useful english dictionary

  • siec — ndk XI, siekę, sieczesz, siecz, siekł, sieczony 1. «uderzać mocno czymś ostrym (zwłaszcza białą bronią); ciąć na drobne kawałki nożem, tasakiem; rąbać» Siec szablą. 2. «bić, zostawiając na ciele czerwone pręgi, przecinając skórę; chłostać,… …   Słownik języka polskiego

  • SIEC — Suicide Information And Education Center (Community » Educational) * Servicio de Información y Estudios Catalanes (International » Spanish) …   Abbreviations dictionary

  • sieć — Miotać się, rzucać się jak ryba w sieci «oburzać się, obruszać się, reagować gwałtownie, zżymać się na coś bezradnie»: Kazałem mu naprawić szkody (...) rzucał się jak ryba w sieci, ale miałem nad nim przewagę (...). Roz bezp 1997 …   Słownik frazeologiczny

  • SIEC — abr. Servicio de Informaciуn y Estudios Catalanes …   Diccionario de Abreviaturas de la Lengua Española

  • SIEC — Service Interacadémique des Examens et Concours …   Sigles et Acronymes francais

  • Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa — ( research and academic computer network ) or NASK is a Polish research and development organization and data networks operator. It is also the national registry of the .pl domain. The NASK maintained national register of Internet names in the… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”