sprawność

sprawność
ż V, DCMs. \sprawnośćści
1. blm
«zdolność żywego organizmu do wykonywania określonych czynności; dobrze opanowana i wyćwiczona umiejętność ruchowa lub umysłowa; zręczność»

Sprawność fizyczna, umysłowa.

Sprawność ruchów.

Podnosić, rozwijać sprawność.

Utracić sprawność prawej ręki.

2. blm
«sprawne działanie, funkcjonowanie jakiegoś urządzenia; sprawna działalność, sprawna organizacja jakichś działań, czynności»

Sprawność bojowa czołgów.

Sprawność techniczna pojazdu.

Sprawność nauczania.

3. blm
«zasób wiadomości, umiejętności posiadany przez kogoś»

Sprawność reżyserska, zawodowa.

4. lm D. \sprawnośćści
środ. «zasób wiadomości, umiejętności w jakimś zakresie, zdobytych przez harcerza; odznaka na mundurze harcerskim, będąca symbolem zdobycia określonej umiejętności»

Mieć, zdobyć kilka sprawności.

Przyszyć sprawności na rękawie.


Słownik języka polskiego . 2013.

Look at other dictionaries:

  • sprawność — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, DCMc. sprawnośćści, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} gotowość, zdolność organizmu ludzkiego do podejmowania i wykonywania zadań, czynności wymagających zręczności fizycznej lub …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • rozruszać — dk I, rozruszaćam, rozruszaćasz, rozruszaćają, rozruszaćaj, rozruszaćał, rozruszaćany 1. «wykonując odpowiednie ruchy, przywrócić sprawność, uczynić zdolnym do ruchu (zwykle w odniesieniu do stawów, kończyn)» Rozruszać zesztywniały staw.… …   Słownik języka polskiego

  • utrzymać — dk I, utrzymaćam, utrzymaćasz, utrzymaćają, utrzymaćaj, utrzymaćał, utrzymaćany utrzymywać ndk VIIIa, utrzymaćmuję, utrzymaćmujesz, utrzymaćmuj, utrzymaćywał, utrzymaćywany 1. «trzymając nie wypuścić, nie dać wypaść (np. z rąk); trzymając… …   Słownik języka polskiego

  • tępieć — I {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk IIIa, tępiećeję, tępiećeje, tępiećpiał, tępiećpieli {{/stl 8}}– stępieć {{/stl 13}}{{stl 8}}dk IIIa {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} stawać się tępym, tracić ostrość; tępić się :… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Котарбиньский Тадеуш — Котарбиньский (Kotarbiński) Тадеуш (р. 31.3.1886, Варшава), польский философ и логик. Президент (1957≈62) Польской АН. Окончил Львовский университет (1912). В 1919≈61 профессор (с 1951 заведующий кафедрой логики) Варшавского университета (в… …   Большая советская энциклопедия

  • Котарбиньский — (Kotarbiński)         Тадеуш (р. 31.3.1886, Варшава), польский философ и логик. Президент (1957 62) Польской АН. Окончил Львовский университет (1912). В 1919 61 профессор (с 1951 заведующий кафедрой логики) Варшавского университета (в период… …   Большая советская энциклопедия

  • Tadeusz Kotarbiński — (Warsaw, Congress Poland, Russian Empire March 31, 1886 – October 3, 1981, Warsaw), a pupil of Kazimierz Twardowski, was a Polish philosopher, logician, one of the most representative figures of the Lwów Warsaw School, and a member of the Polish… …   Wikipedia

  • Ranks in Polish Scouting — The general rank insignia system of the Polish Scouting movement is common for most Scouting organizations in Poland, including the two most numerous; however, much is left to the traditions of specific groups. Some of them do not grant some of… …   Wikipedia

  • Tadeusz Kotarbinski — Tadeusz Kotarbiński Tadeusz Kotarbiński, (né le 31 mars 1886 à Varsovie mort le 3 octobre 1981) était un philosophe, logicien et praxéologue polonais. Sommaire 1 Biographie 2 Travail philosophique …   Wikipédia en Français

  • Tadeusz Kotarbiński — Tadeusz Kotarbiński, (né le 31 mars 1886 à Varsovie mort le 3 octobre 1981) était un philosophe, logicien et praxéologue polonais. Sommaire 1 Biographie 2 Travail philosophique …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”