w-

w-
1. «przedrostek tworzący czasowniki pochodne (a także inne wyrazy z nimi związane); nadaje im następujące odcienie znaczeniowe, uzupełniające znaczenie czasownika podstawowego»
a) «wprowadzenie, włożenie, wniknięcie do wnętrza czegoś, np. wbić, wcisnąć, wpychać, wcierać, wsypać, wlecieć»
b) «otoczenie, otulenie, objęcie czymś zewsząd jakiegoś przedmiotu (zwykle: części ciała) tak, aby znalazł się on wewnątrz czegoś, np. włożyć (rękawiczki), wciągnąć (spodnie), wsunąć (pierścionek na palec), wzuć»
c) «osiągnięcie wierzchu, szczytu, górnej części czegoś, np. wbiec (na piętro), wdrapać się (na drzewo)»
d) «włączenie w całość, w zakres czegoś, np. wliczyć, wpisać, wpleść, wszyć»
e) «uintensywnienie jakiejś czynności (zwykle z zaimkiem się), np. wczytać się, wpatrzyć się, wsłuchać się (w coś)»
2. «część składowa niektórych zleksykalizowanych wyrazów złożonych o pisowni łącznej, np. wbrew, wpół, wówczas, wraz, wreszcie, wszerz, wniebogłosy»

Słownik języka polskiego . 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”