wegetatywny

wegetatywny
«związany z podstawowymi procesami fizjologicznymi organizmu; dotyczący wegetacji roślin»

Fizjologia wegetatywna.

anat. Wegetatywny układ nerwowy «część układu nerwowego kręgowców unerwiająca narządy wewnętrzne i regulująca ich czynności; autonomiczny układ nerwowy»
biol. Rozmnażanie wegetatywne «rozmnażanie bezpłciowe, typowe u wielu roślin oraz u niższych zwierząt, odbywające się np. przez podział, pączkowanie, wytwarzanie kłączy, cebul»

Słownik języka polskiego . 2013.

Look at other dictionaries:

  • autonomiczny — 1. «odnoszący się do autonomii prawa do samodzielnego rozstrzygania spraw wewnętrznych danej zbiorowości» Państwo autonomiczne. 2. «odnoszący się do autonomii samodzielności, niezależności» Autonomiczne procesy. ∆ anat. Autonomiczny układ nerwowy …   Słownik języka polskiego

  • rozród — m IV, D. rozródrodu, Ms. rozródrodzie, blm biol. «zespół czynności organizmów żywych prowadzący do wytworzenia potomstwa i zapewniający gatunkowi ciągłość istnienia; rozmnażanie się» Rozród płciowy, bezpłciowy. Rozród wegetatywny. Okres rozrodu.… …   Słownik języka polskiego

  • wegetatywnie — przysłów. od wegetatywny Rozmnażać rośliny wegetatywnie …   Słownik języka polskiego

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”