wyrozumiale

wyrozumiale
\wyrozumialeej
«w sposób wyrozumiały; pobłażliwie»

Uśmiechnąć się wyrozumiale.


Słownik języka polskiego . 2013.

Look at other dictionaries:

  • wyrozumiale — {{/stl 13}}{{stl 8}}przysł., wyrozumialeej {{/stl 8}}{{stl 7}} z wyrozumiałością; pobłażliwie : {{/stl 7}}{{stl 10}}Potraktować kogoś wyrozumiale. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • patrzeć — ndk VIIb, patrzećrzę, patrzećrzysz, patrz, patrzećrzał, patrzećrzeli 1. «kierować na coś, na kogoś wzrok; rozglądać się, szukać czegoś, kogoś wzrokiem» Patrzeć badawczo, bezmyślnie, ciekawie, czujnie, śmiało, trwożnie, ukradkiem, uważnie. Patrzeć …   Słownik języka polskiego

  • przymrużenie — Z przymrużeniem oka «pobłażliwie, wyrozumiale, niezbyt poważnie, lekko»: Wielce oryginalnym i traktowanym z przymrużeniem oka sąsiadem był pan Zakrzewski z odległego o czternaście kilometrów Wilkowa. Z. Morawski, Gdzie …   Słownik frazeologiczny

  • łaskawie — łaskawieej 1. «życzliwie, przychylnie, wspaniałomyślnie, wyrozumiale» Uśmiechnąć się, spojrzeć łaskawie. Przyjąć kogoś łaskawie. 2. «zwrot grzecznościowy: z łaski swojej, jeśli łaska; uprzejmie» Podaj mi łaskawie herbatę …   Słownik języka polskiego

  • pobłażliwie — pobłażliwieej «w sposób pobłażliwy, wyrozumiale» Traktować kogoś, odnosić się do kogoś pobłażliwie. Uśmiechnąć się pobłażliwie. Potraktował sprawę zbyt pobłażliwie. Patrzeć pobłażliwie na czyjeś błędy, dziwactwa, sprawki, wybryki, wyskoki …   Słownik języka polskiego

  • rozgrzeszyć — dk VIb, rozgrzeszyćszę, rozgrzeszyćszysz, rozgrzeszyćgrzesz, rozgrzeszyćszył, rozgrzeszyćszony rozgrzeszać ndk I, rozgrzeszyćam, rozgrzeszyćasz, rozgrzeszyćają, rozgrzeszyćaj, rozgrzeszyćał, rozgrzeszyćany 1. «darować, przebaczyć coś komuś, nie… …   Słownik języka polskiego

  • łaskawie — {{/stl 13}}{{stl 8}}przysł., łaskawieej {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} okazując łaskę; życzliwie, przychylnie, wyrozumiale : {{/stl 7}}{{stl 10}}Potraktować kogoś, obejść się z kimś łaskawie. Łaskawie spoglądać… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • pobłażliwie — {{/stl 13}}{{stl 8}}przysł., pobłażliwieej {{/stl 8}}{{stl 7}} w sposób pobłażliwy, wyrozumiale, z pobłażaniem : {{/stl 7}}{{stl 10}}Swoje dzieci traktował pobłażliwie, dla innych był surowy. Uśmiechać się pobłażliwie. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • postępować — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ia, postępowaćpuję, postępowaćpuje {{/stl 8}}– postąpić {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIb, postępowaćpię, postępowaćpi {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} idąc krok za krokiem, posuwać się do… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wyrozumiały — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, wyrozumiałyali {{/stl 8}}{{stl 7}} podchodzący ze zrozumieniem do czyichś błędów, słabości; starający się zrozumieć powody czyjegoś nieodpowiedniego postępowania, skory do wybaczania; będący wyrazem takich cech :… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”