alifatyczny

alifatyczny
chem. Związki alifatyczne «związki acykliczne»
‹z gr.

Słownik języka polskiego . 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • aceton — m IV, D. u, Ms. acetonnie, blm chem. «związek organiczny, najprostszy i najważniejszy keton alifatyczny, bezbarwna, łatwo palna, lotna ciecz o charakterystycznym zapachu; używany do syntez chemicznych i jako uniwersalny rozpuszczalnik» ‹z łac.› …   Słownik języka polskiego

  • alkohol — m I, D. u; lm M. e, D. i a. ów 1. «napój o właściwościach odurzających otrzymywany najczęściej z rozcieńczonego spirytusu etylowego lub przez destylację przefermentowanych moszczów gronowych, owocowych itp.; trunek; także zbiorowo o takich… …   Słownik języka polskiego

  • butanol — m I, D. u, blm chem. «związek organiczny, alkohol alifatyczny, używany jako rozpuszczalnik klejów i lakierów, do ekstrakcji tłuszczów, wosków i żywic oraz jako surowiec do produkcji detergentów; alkohol butylowy» …   Słownik języka polskiego

  • glikol — m I, D. u, blm chem. «związek organiczny, alkohol dwuwodorotlenowy zawierający alifatyczny łańcuch węglowy, gęsta wysokowrząca ciecz lub ciało stałe; używany jako rozpuszczalnik niektórych barwników, gum, żywic syntetycznych, do produkcji tworzyw …   Słownik języka polskiego

  • heksan — m IV, D. u, Ms. heksannie, blm chem. «węglowodór alifatyczny mający sześć atomów węgla w cząsteczce, otrzymywany z ropy naftowej, ciecz bezbarwna, lotna, łatwo palna; używany jako rozpuszczalnik» ‹z gr.› …   Słownik języka polskiego

  • izooktan — m IV, D. u, Ms. izooktannie, blm chem. «rozgałęziony węglowodór alifatyczny, nasycony, bezbarwna ciecz stosowana jako paliwo wzorcowe do wyznaczania liczby oktanowej oraz jako dodatek do benzyn w celu podwyższenia liczby oktanowej» …   Słownik języka polskiego

  • maleinowy — ∆ chem. Kwas maleinowy «nienasycony alifatyczny kwas dwukarboksylowy, bezbarwne kryształy rozpuszczalne w wodzie i alkoholu etylowym; stosowany do otrzymywania żywic syntetycznych, do konserwowania olejów i tłuszczów oraz w przemyśle… …   Słownik języka polskiego

  • metyl — m I, D. u, blm chem. «najprostszy jednowartościowy rodnik alifatyczny wywodzący się od metanu» ‹z gr.› …   Słownik języka polskiego

  • metylen — m IV, D. u, Ms. metylennie chem. «najprostszy dwuwartościowy rodnik alifatyczny wywodzący się od metanu» ‹z gr.› …   Słownik języka polskiego

  • mlekowy — przym. od mleko (zwykle w zn. 1) ∆ chem. Cukier mlekowy → laktoza ∆ Fermentacja mlekowa «beztlenowy proces rozkładu cukrów prostych na kwas mlekowy; wywoływany przez enzymy różnych drobnoustrojów, wyzyskiwany np. w przetwórstwie mleka i w… …   Słownik języka polskiego

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”