etylowy

etylowy
przym. od etyl
chem. Alkohol etylowy → etanol
∆ Płyn etylowy «silnie trująca mieszanina, zawierająca głównie czteroetyloołów, bromek etylenu oraz barwnik, dodawana do benzyny silnikowej w celu podwyższenia jej liczby oktanowej»

Słownik języka polskiego . 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • etylowy — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 7}}ZOB. alkohol etylowy {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • alkohol etylowy — {{/stl 13}}{{stl 7}}to samo co alkohol w zn. 1.; etanol. {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • eter etylowy — {{/stl 13}}{{stl 8}}chem. {{/stl 8}}{{stl 7}} bezbarwna ciecz o charakterystycznym, odurzającym zapachu, niskiej temperaturze wrzenia, łatwo palna, tworząca z powietrzem mieszaninę wybuchową; stosowana jako rozpuszczalnik i w lecznictwie (jako… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • alkohol — m I, D. u; lm M. e, D. i a. ów 1. «napój o właściwościach odurzających otrzymywany najczęściej z rozcieńczonego spirytusu etylowego lub przez destylację przefermentowanych moszczów gronowych, owocowych itp.; trunek; także zbiorowo o takich… …   Słownik języka polskiego

  • absolutny — absolutnyni 1. «całkowity, zupełny, bezwzględny; nie mający żadnych wyjątków, nie nasuwający żadnych zastrzeżeń» Absolutna cisza. Absolutny spokój. Absolutny rekord, rekordzista. Mieć absolutną rację, absolutne zaufanie do kogoś. ∆ Absolutna… …   Słownik języka polskiego

  • alkoholowy — «będący alkoholem, zawierający alkohol, wywołany alkoholem» Napoje alkoholowe. Podniecenie, upojenie, zamroczenie, zatrucie alkoholowe. Psychozy alkoholowe. ∆ Fermentacja alkoholowa «beztlenowy, enzymatyczny rozkład cukrów na alkohol etylowy i… …   Słownik języka polskiego

  • denaturat — m IV, D. u, Ms. denaturatacie, blm «alkohol etylowy skażony substancjami trującymi, używany do celów technicznych (jako paliwo i rozpuszczalnik); spirytus denaturowany, skażony» Zatruć się denaturatem. ‹n. łac.› …   Słownik języka polskiego

  • etanol — m I, D. u, blm chem. «związek organiczny, bezbarwna, palna ciecz otrzymywana przez alkoholową fermentację cukrów lub syntetycznie (głównie z etylenu); ma zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym, w medycynie, jako paliwo w… …   Słownik języka polskiego

  • eter — m IV, D. u, Ms. etererze; lm M. y 1. chem. etery «związki organiczne, pochodne alkoholi, ciecze lotne, łatwopalne, stosowane w lecznictwie, przemyśle, do celów laboratoryjnych itp.» ∆ Eter etylowy a. pot. eter «ciecz bezbarwna, lotna o… …   Słownik języka polskiego

  • etyloceluloza — ż IV, CMs. etylocelulozazie, blm chem. «eter etylowy celulozy, bezbarwne ciało stałe, rozpuszczalne w większości rozpuszczalników organicznych, stosowane m.in. do wyrobu lakierów, klejów, tłoczyw, folii» …   Słownik języka polskiego

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”