mineralny

mineralny
«odnoszący się do minerałów; zwłaszcza: zawierający lub tworzący minerały, otrzymywany z minerałów»

Bogactwa, złoża mineralne.

Gleby mineralne.

Związki mineralne.

Barwniki mineralne.

Coś jest pochodzenia mineralnego.

∆ Kwasy mineralne «kwasy nieorganiczne, zwłaszcza kwas solny, siarkowy, azotowy»
∆ Sole mineralne «sole kwasów i zasad nieorganicznych»
∆ Nawozy mineralne «nawozy sztuczne zawierające sole mineralne lub inne związki chemiczne, dodawane do gleby w celu wyrównania ubytku pewnych pierwiastków pobieranych przez rośliny»
∆ Wody mineralne «naturalne wody gruntowe, źródlane, zawierające rozpuszczone gazy, sole mineralne lub składniki czynne farmakologicznie; także wody podziemne o temperaturze powyżej 20°C; stosowane są głównie w celach leczniczych, np. do picia, do kąpieli»
∆ Włókna mineralne «włókna z substancji nieorganicznych, naturalnych (np. azbest) lub syntetycznych (np. szkło)»

Słownik języka polskiego . 2013.

Look at other dictionaries:

  • mineralny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} będący minerałem, tworzący lub zawierający minerały, wchodzący w ich skład, otrzymywany z minerałów : {{/stl 7}}{{stl 10}}Bogactwa, surowce mineralne. Związki mineralne. Przemysł mineralny. Wełna… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • topnik — m III, D. a, N. topnikkiem; lm M. i 1. techn. «surowiec mineralny o niskiej temperaturze topnienia dodawany do mas i szkliw ceramicznych, w celu obniżenia temperatury ich spiekania lub topnienia, także w celu zmniejszenia porowatości… …   Słownik języka polskiego

  • List of Gulag camps — This enormous, but far from complete list enumerates sites of Soviet forced labor camps ( corrective labor camps ). Most of them served mining, construction, and timber works. Even this incomplete list can give a fair idea of the scale of forced… …   Wikipedia

  • amonowy — przym. od amon Związki, sole amonowe. ∆ Grupa amonowa → amon ∆ roln. Saletra amonowa «mineralny nawóz azotowy zawierający azotan amonu» …   Słownik języka polskiego

  • azotniak — m III, D. u, Ms. azotniakkiem, blm chem. «mineralny nawóz azotowy, zawierający średnio ok. 20% azotu i ok. 65% czynnie działającego wapnia; stosowany przed siewem» …   Słownik języka polskiego

  • bronować — ndk IV, bronowaćnuję, bronowaćnujesz, bronowaćnuj, bronowaćował, bronowaćowany «uprawiać rolę za pomocą brony, spulchniać i wyrównywać zaoraną ziemię, przykrywać ziemią zasiane ziarno, nawóz mineralny itp.» Bronować pole, rolę. Bronować owies,… …   Słownik języka polskiego

  • chilijski — [wym. czilijski] przym. od Chile ∆ miner. Saletra chilijska «azotan sodu, minerał występujący na obszarach o suchym, gorącym klimacie (m.in. w Chile), także otrzymywany sztucznie; stosowany w rolnictwie jako nawóz mineralny, w przemyśle… …   Słownik języka polskiego

  • dwufosfat — m IV, D. u, Ms. dwufosfatacie, blm roln. «nawóz mineralny zawierający fosfor w postaci fosforanu dwuwapniowego» …   Słownik języka polskiego

  • farba — ż IV, CMs. farbabie; lm D. farb 1. «mieszanina barwników i pigmentów ze spoiwami, tworząca barwną substancję używaną do malowania lub barwienia» Farba jasna, ciemna, biała, zielona itp. Farby artystyczne. Farba matowa, świecąca. Farba drukarska,… …   Słownik języka polskiego

  • geologia — ż I, DCMs. geologiagii, blm 1. «nauka o budowie i dziejach Ziemi, głównie skorupy ziemskiej oraz o zjawiskach i procesach powodujących jej przeobrażenia» ∆ Geologia dynamiczna «dział geologii podstawowej badający budowę skorupy ziemskiej oraz… …   Słownik języka polskiego

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”