pobłażliwość

pobłażliwość
ż V, DCMs. \pobłażliwośćści, blm
«wyrozumiałość dla czyichś błędów, dla czyjegoś niewłaściwego postępowania; pobłażanie»

Przestępca nie zasługujący na pobłażliwość.

Okazać pobłażliwość.

Był łagodny, pełen pobłażliwości.

Potraktował jego wybryki z pobłażliwością.


Słownik języka polskiego . 2013.

Look at other dictionaries:

  • pobłażliwość — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, DCMc. pobłażliwośćści, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} wyrozumiałość dla błędów, nieodpowiedniego postępowania, zachowania; pobłażanie; tolerancja : {{/stl 7}}{{stl 10}}Odnosić się do kogoś, traktować kogoś z pobłażliwością …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wyrozumiałość — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, DCMc. wyrozumiałośćści, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} pobłażliwość; łagodność w ocenie innych, skłonność do wybaczania ludziom ich błędów; pobłażliwość; bycie wyrozumiałym : {{/stl 7}}{{stl 10}}Podchodzić z… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • płaz — m IV, Ms. płazzie; lm M. y 1. DB. a zool. płazy «Amphibia, gromada zmiennocieplnych kręgowców ziemnowodnych, o skórze z licznymi gruczołami śluzowymi, niekiedy jadowymi, oddychających płucami i skórą (larwy skrzelami), żyjących w pobliżu… …   Słownik języka polskiego

  • pobłażanie — n I 1. rzecz. od pobłażać. 2. «wyrozumiałość, tolerancja; pobłażliwość» Mieć dla kogoś pobłażanie. Okazywać pobłażanie dla czyichś słabostek. Karać surowo, bez pobłażania. Uśmiechnąć się z pobłażaniem. Coś nie zasługuje na pobłażanie …   Słownik języka polskiego

  • rozpaskudzić — dk VIa, rozpaskudzićdzę, rozpaskudzićdzisz, rozpaskudzićudź, rozpaskudzićdził, rozpaskudzićdzony rozpaskudzać ndk I, rozpaskudzićam, rozpaskudzićasz, rozpaskudzićają, rozpaskudzićaj, rozpaskudzićał, rozpaskudzićany 1. pot. «zrobić coś źle, nie… …   Słownik języka polskiego

  • rozzuchwalenie — n I 1. rzecz. od rozzuchwalić. 2. «nadmierna zuchwałość, samowola» Pobłażliwość wychowawcy powodowała coraz większe rozzuchwalenie uczniów. rozzuchwalenie się rzecz. od rozzuchwalić się …   Słownik języka polskiego

  • rozzuchwalić — dk VIa, rozzuchwalićlę, rozzuchwalićlisz, rozzuchwalićwal, rozzuchwalićlił, rozzuchwalićlony rozzuchwalać ndk I, rozzuchwalićam, rozzuchwalićasz, rozzuchwalićają, rozzuchwalićaj, rozzuchwalićał, rozzuchwalićany «uczynić kogoś zuchwałym, pozwolić… …   Słownik języka polskiego

  • dobroduszność — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, DCMc. dobrodusznośćści, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} tolerancyjność, życzliwość, pobłażliwość : {{/stl 7}}{{stl 10}}Na twarzy ma wypisaną dobroduszność. Wszyscy znają jego dobroduszność. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • liberalizm — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. liberalizmzmie, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} ogół poglądów wywodzących się z końca XVIII w., których głównym założeniem jest idea wolności człowieka jako jednostki… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • pobłażać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, pobłażaćam, pobłażaća, pobłażaćają {{/stl 8}}{{stl 7}} być wyrozumiałym dla błędów, nieodpowiedniego postępowania, zachowania; okazywać pobłażliwość; tolerować niewłaściwe postępowanie, zachowanie, złe czyny :… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”