pogodny

pogodny
\pogodnyni, \pogodnyniejszy
1. «odznaczający się piękną pogodą; właściwy pięknej pogodzie; słoneczny, bezchmurny»

Pogodny dzień, wieczór, ranek.

Pogodne niebo.

2. «odznaczający się pogodą ducha, pełen spokoju, równowagi wewnętrznej; będący wyrazem takich cech; miły, wesoły»

Pogodny staruszek.

Pogodne usposobienie.

Pogodny uśmiech, humor, nastrój.

Pogodna twarz.


Słownik języka polskiego . 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • pogodny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, pogodnyni, pogodnyniejszy {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} charakteryzujący się piękną pogodą : {{/stl 7}}{{stl 10}}Pogodny ranek, dzień. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2 …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • pogodny — Z pogodnym czołem zob. czoło 5 …   Słownik frazeologiczny

  • Polish Scouting Association — Infobox WorldScouting name = Związek Harcerstwa Polskiego image size = 140px caption = Polish Scouting and Guiding Association type = organization headquarters = ZHP Headquarter Warszawa location = Warszawa, Konopnickiej 6 country = Poland f date …   Wikipedia

  • Wojciechowski, Krzysztof — (1939 )    Author of educational films, television films and programs, documentary and feature films, Wojciechowski became known for his early documentary classic He Left on a Bright, Sunny Day (Wyszedł w jasny, pogodny dzień, 1971) and has… …   Guide to cinema

  • anakreontyk — m III, D. u, N. anakreontykkiem; lm M. i lit. «pogodny utwór liryczny o tematyce miłosnej lub biesiadnej, wzorowany na poezji Anakreonta» …   Słownik języka polskiego

  • bezchmurny — «charakteryzujący się brakiem chmur; pogodny» Bezchmurne niebo, lato. Bezchmurne dni, noce. Bezchmurna pogoda …   Słownik języka polskiego

  • beztroska — ż III, CMs. beztroskasce, blm «brak trosk, kłopotów, równowaga ducha, wesoły, pogodny nastrój; nieprzejmowanie się niczym, niefrasobliwość» Beztroska dziecięcych lat. Czyjaś beztroska udziela się komuś. Beztroska w postępowaniu …   Słownik języka polskiego

  • beztroski — beztroskiscy 1. «nie mający trosk, kłopotów; pogodny, radosny, wesoły; świadczący o czyjejś radości, wesołości» Beztroska młodzież. Beztroski nastrój. Beztroska zabawa. Beztroskie życie. 2. «nieskłonny do martwienia się, kłopotania się o coś, nie …   Słownik języka polskiego

  • bukoliczny — «dotyczący bukoliki, mający jej cechy; sielankowy, idylliczny, pogodny» Bukoliczny utwór. Poezja bukoliczna …   Słownik języka polskiego

  • charakter — m IV, D. u, Ms. charaktererze; lm M. y 1. «właściwy danemu człowiekowi zespół względnie stałych podstawowych cech psychicznych, określających jego stosunek do rzeczywistości, motywację jego czynów i przyjmowany system wartości oraz wynikające… …   Słownik języka polskiego

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”