regularny

regularny
\regularnyni, \regularnyniejszy
1. «oparty na regułach, zgodny z nimi, wykonywany, wykonany według określonych reguł, zasad; prawidłowy»

Regularny wiersz.

Regularna strofa.

Formy regularne czasownika.

Regularny szyk bojowy.

∆ Wojsko regularne «wojsko o ściśle określonej organizacji, wyszkolone według ustalonych programów, mające fachowe dowództwo»
2. «mający kształty podobne do figur geometrycznych lub ich części; kształtny, foremny, proporcjonalny, symetryczny»

Regularny czworobok, wielokąt.

Regularna linia.

miner. Układ regularny kryształów «układ obejmujący pięć klas symetrii mających takie same trzy wzajemnie prostopadłe osie»
◊ Regularne rysy, regularna twarz, regularny profil itp. «rysy, twarz, profil itp. o idealnych, pięknych proporcjach, kształtach, liniach»
3. «odbywający się, powtarzający się w ściśle określonych lub jednakowych odstępach czasu, zachodzący, zdarzający się stale co jakiś czas; miarowy, jednostajny, systematyczny»

Regularny krok, oddech, puls.

Ruch regularny maszyny.

Regularne zażywanie lekarstw.

Regularne przedstawienia, wykłady, posiedzenia.

∆ Komunikacja, żegluga itp. regularna; regularne linie komunikacyjne «komunikacja, żegluga stała, odbywająca się według ściśle określonego rozkładu jazdy; stałe połączenia między stacjami, portami itp.»
∆ W regularnych odstępach czasu «w jednakowych odstępach czasu»
◊ Regularne życie, regularny tryb życia «życie według ustalonego planu bez nagłych, nieoczekiwanych zmian»
4. pot. «normalny, taki, jak należy»

żart. Regularne lanie.

łac.

Słownik języka polskiego . 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • regularny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, regularnyniejszy {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} zgodny z obowiązującymi, przyjętymi, stwierdzonymi zasadami, regułami; prawidłowy : {{/stl 7}}{{stl 10}}Regularne zwrotki. Regularna …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • регулярный — уже у Ф. Прокоповича, Куракина; см. Смирнов 256; Христиани 53 и сл. Через польск. regularny правильный от лат. rēgulāris : rēgulа правило ; см. Христиани, там же; AfslPh 31, 629 …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

  • МЕТРОЛОГИЯ — историческая (от греч. metron мера и logos наука) вспомогательная ист. дисциплина, изучающая употреблявшиеся в прошлом разными народами меры (длины, площади, объема, веса) в их ист. развитии. Задача М. выяснение названий мер, их количеств.… …   Советская историческая энциклопедия

  • КАРКАС РЕГУЛЯРНЫЙ — каркас здания с сеткой колонг или стоек, основанной на шаге одного размера (Болгарский язык; Български) равномерен скелет (Чешский язык; Čeština) pravidelný skelet (Немецкий язык; Deutsch) regelmäßiges Skelett (Венгерский язык; Magyar) szabályos… …   Строительный словарь

  • ПАРК РЕГУЛЯРНЫЙ — [ПАРК ФРАНЦУЗСКИЙ] парк, имеющий геометрически правильную планировку, обычно осевую схему (Болгарский язык; Български) френски парк (Чешский язык; Čeština) francouzský park (Немецкий язык; Deutsch) regelmäßiger Park; französischer Park… …   Строительный словарь

  • регулярный — Заимств. в Петровскую эпоху из польск. яз., где regularny < лат. regularis «правильный», суф. производного от regula «правило» …   Этимологический словарь русского языка

  • czysty — czyści, czystszy a. czyściejszy 1. «nie zabrudzony, wolny od zanieczyszczeń» Czysta bielizna. Czysty, świeży śnieg. Obrus czyściejszy od serwetek. ∆ Czysty papier «papier nie zapisany, nie zadrukowany» ◊ Być czystym «nie mieć na sumieniu nic… …   Słownik języka polskiego

  • foremny — foremnyni, foremnyniejszy «mający właściwy, prawidłowy kształt; regularny, kształtny, zgrabny» Foremny budynek. Foremny nos. Foremne ciało. Foremne kształty, rysy. ∆ Wielokąt foremny «wielokąt o wszystkich bokach i kątach wewnętrznych równych» ∆… …   Słownik języka polskiego

  • marsz — m II; lm M. e, D. ów 1. D. u «posuwanie się naprzód równomiernym, rytmicznym krokiem, równomierny, rytmiczny chód; maszerowanie» Długi, uciążliwy, forsowny, szybki marsz. Iść równym marszem. Śpiewać w marszu. Pułk zbierał się do marszu. ∆ Marsz!… …   Słownik języka polskiego

  • niedźwiedź — m I, DB. niedźwiedźedzia; lm M. niedźwiedźedzie, D. niedźwiedźedzi «Ursus, ssak drapieżny z rodziny o tej samej nazwie, obejmującej siedem gatunków; duże zwierzę o masywnej budowie ciała, krótkich silnych stopochodnych kończynach, szczątkowym… …   Słownik języka polskiego

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”