całościowy

całościowy
«obejmujący, zawierający całość»

Całościowy obraz, charakter czegoś.

Całościowe ujęcie, opracowanie tematu, zagadnienia.

∆ Nauczanie całościowe «system nauczania znoszący odrębność przedmiotów szkolnych i wprowadzający na ich miejsce zagadnienia o charakterze kompleksowym»

Słownik języka polskiego . 2013.

Look at other dictionaries:

  • całościowy — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} dotyczący całości czegoś, tworzący całość; kompleksowy : {{/stl 7}}{{stl 10}}Jakaś sytuacja wymaga całościowych rozwiązań. Całościowa wizja świata. Całościowy układ kompozycyjny. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • całościowo — przysłów. od całościowy Traktować, przedstawiać całościowo jakieś zjawisko, jakiś problem …   Słownik języka polskiego

  • całościowość — ż V, DCMs. całościowośćści, blm rzecz. od całościowy Całościowość ujmowania zagadnień …   Słownik języka polskiego

  • syntetyczny — 1. «łączący w jedną całość, ogarniający całość; uogólniający, całościowy» Pojęcia syntetyczne. Syntetyczne ujęcie pracy, zagadnienia. ∆ Języki syntetyczne «języki fleksyjne» 2. «otrzymywany sztucznie przez syntezę (w przeciwieństwie do związków… …   Słownik języka polskiego

  • całościowo — {{/stl 13}}{{stl 8}}przysł., {{/stl 8}}{{stl 7}}od przym. całościowy; kompleksowo: Ujmować całościowo jakąś kwestię. Traktować całościowo jakiś problem. {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • globalny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} traktowany jako całość; całościowy : {{/stl 7}}{{stl 10}}Globalne dochody fabryk. <łac.> {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • kompleksowy — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} należący do kompleksu, tworzący kompleks; obejmujący wszystkie, różnorodne, dopełniające się elementy, dziedziny itp. czegoś; zespołowy, całościowy : {{/stl 7}}{{stl 10}}Kompleksowa automatyzacja …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • łączny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} będący sumą czegoś, wynikły z połączenia; wspólny, ogólny, połączony, całościowy : {{/stl 7}}{{stl 10}}Łączny nakład gazety wynosi 500 tys.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • ogólny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, ogólnyniejszy {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} odnoszący się do ogółu osób; powszechny, publiczny : {{/stl 7}}{{stl 10}}Zgromadzenie, zebranie ogólne. Ogólny śmiech. Ogólne… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • syntetyczny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} jednoczący, łączący w jedną całość, obejmujący całość; scalający, uogólniający, całościowy : {{/stl 7}}{{stl 10}}Syntetyczne opracowanie. Syntetyczne… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”