zgodność

zgodność
ż V, DCMs. \zgodnośćści, blm
«brak rozbieżności; identyczność, harmonia»

Zgodność przekonań, poglądów, stanowisk.

Zgodność zeznań z prawdą.


Słownik języka polskiego . 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • zgodność — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, DCMc. zgodnośćści, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} brak rozbieżności, jednomyślność, identyczność, harmonia : {{/stl 7}}{{stl 10}}Zgodność opinii, przekonań, stanowisk. {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • homologia — ż I, DCMs. homologiagii, blm 1. książk. «zgodność, odpowiedniość» 2. biol. «występowanie w różnych organizmach narządów podobnego pochodzenia, lecz niekoniecznie spełniających te same czynności» 3. geogr. «zgodność przebiegu zarysów, np. wybrzeży …   Słownik języka polskiego

  • kongruencja — ż I, DCMs. kongruencjacji; lm D. kongruencjacji (kongruencjacyj) 1. «zgodność, odpowiedniość; przystawanie» ∆ mat. Kongruencja figur geometrycznych «przystawanie figur geometrycznych» ∆ Kongruencja liczb «podzielność różnicy liczb przez liczbę… …   Słownik języka polskiego

  • Майер, Иосиф — Для этой статьи не заполнен шаблон карточка. Вы можете помочь проекту, добавив его. В Википедии есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Майер …   Википедия

  • Иосиф Майер — (польск. Józef Majer, 1808 1899)  польский учёный, профессор краковского университета, президент краковской академии наук. В ученом мире пользовался почетной известностью его капитальный труд: польск. «Literatura fizjografii ziemi polskiej»… …   Википедия

  • Майер Иосиф — Иосиф Майер (польск. Józef Majer, 1808 1899)  польский учёный, профессор краковского университета, президент краковской академии наук. В ученом мире пользовался почетной известностью его капитальный труд: польск. «Literatura fizjografii ziemi… …   Википедия

  • analogia — ż I, DCMs. analogiagii; lm D. analogiagii (analogiagij) 1. «zgodność, równoległość cech; podobieństwo» Analogia do czegoś. Wykazać analogie między czymś a czymś. Analogie występują, zachodzą między czymś. ∆ log. Rozumowanie przez analogię… …   Słownik języka polskiego

  • artystyczny — artystycznyni 1. «związany ze sztuką, dziełem sztuki, artystą; nacechowany artyzmem» Prądy, kierunki artystyczne. Sukces artystyczny. Szkoła artystyczna. Twórczość artystyczna. Wydarzenie artystyczne. Występ, zespół artystyczny. Część artystyczna …   Słownik języka polskiego

  • autentyczność — ż V, DCMs. autentycznośćści, blm «prawdziwość, zgodność z rzeczywistością, niewątpliwość, wiarygodność» Autentyczność tekstu. Autentyczność wydarzenia …   Słownik języka polskiego

  • autentyzm — m IV, D. u, Ms. autentyzmzmie, blm «zgodność z rzeczywistością; prawda przeżycia artystycznego wyrażona w dziele sztuki» Autentyzm postaci, realiów, rekwizytów …   Słownik języka polskiego

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”