urządzenie

urządzenie
n I
1. rzecz. od urządzić.
2. lm D. \urządzenieeń
«rodzaj mechanizmu lub zespół elementów, przyrządów służący do wykonania określonych czynności, ułatwiający pracę»

Urządzenia klimatyzacyjne, kontrolne, pomiarowe.

Urządzenia pomocnicze, radarowe, techniczne, warsztatowe.

Urządzenia laboratoryjne, przeciwpożarowe, przeładunkowe, transportowe.

Urządzenie do pompowania wody.

Instalować, montować, modernizować urządzenia.

∆ Urządzenia sanitarne «urządzenia służące do utrzymania higieny zainstalowane w danym pomieszczeniu»
∆ Urządzenia socjalne, kulturalne «zakłady i instytucje służące zaspokojeniu społecznych potrzeb w zakresie ochrony zdrowia, rekreacji, rozwoju oświaty, kultury oraz pomocy społecznej (np. szkoły, szpitale, domy dziecka, biblioteki, muzea)»
3. lm D. \urządzenieeń
przestarz. «wyposażenie danego pomieszczenia; ogół sprzętów, umeblowanie»

Wynajął pokój z całym urządzeniem.

Urządzenie czytelni było proste i skromne.

urządzenie się rzecz. od urządzić się

Urządzenie się w nowym mieszkaniu zajęło mu sporo czasu.


Słownik języka polskiego . 2013.

Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • urządzenie — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n III, blm, {{/stl 8}}{{stl 7}}od cz. urządzić. {{/stl 7}}{{stl 20}} {{/stl 20}} {{stl 20}} {{/stl 20}}urządzenie II {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n III, lm D. urządzenieeń {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • ustrojstwo — urządzenie …   Słownik gwary warszawskiej

  • stacja — ż I, DCMs. stacjacji; lm D. stacjacji (stacjacyj) 1. «miejsce zatrzymywania się pociągów i innych środków transportu, zwykle wyposażone w perony oraz budynki, w których się znajdują kasy biletowe, przechowalnie bagażu, poczekalnie itp.; dworzec… …   Słownik języka polskiego

  • maszyna — ż IV, CMs. maszynanie; lm D. maszynayn 1. «urządzenie zawierające mechanizm lub zespół mechanizmów służący do przetwarzania energii albo do wykonywania określonej pracy mechanicznej» Maszyna parowa, elektryczna. Maszyna biurowa, drukarska,… …   Słownik języka polskiego

  • akumulator — m IV, D. a, Ms. akumulatororze; lm M. y 1. «urządzenie do magazynowania energii, zwłaszcza urządzenie do magazynowania energii elektrycznej w postaci energii chemicznej, stanowiące źródło prądu stałego» Akumulator elektryczny. Akumulator kwasowy …   Słownik języka polskiego

  • bezpiecznik — m III, D. a, N. bezpiecznikkiem; lm M. i 1. elektr. «urządzenie zabezpieczające przed skutkami nadmiernego obciążenia instalacji elektrycznej; pot. korek» 2. sport. «urządzenie przy wiązaniach nart powodujące odpięcie się narty przy upadku lub… …   Słownik języka polskiego

  • komora — ż IV, CMs. komoraorze; lm D. komoramór 1. «niewielka izba, zwykle bez okien, służąca, zwłaszcza dawniej, do przechowywania odzieży, drobnych sprzętów, zapasów żywności itp.; spiżarnia» 2. «niewielka izba mieszkalna (zwłaszcza sypialnia) w domach… …   Słownik języka polskiego

  • nagrzewnica — ż II, DCMs. nagrzewnicacy; lm D. nagrzewnicaic 1. bud. «urządzenie do ogrzewania powietrza przepływającego przez nie ruchem wymuszonym bez bezpośredniego zetknięcia się z czynnikiem grzejnym» 2. hutn. «urządzenie stosowane w hutnictwie do… …   Słownik języka polskiego

  • cieplny — «odnoszący się do ciepła, związany z ciepłem; działający na skutek wykorzystania ciepła; wytwarzający lub przetwarzający ciepło; termiczny» Zjawiska, procesy cieplne. Energia cieplna. ∆ fiz. Przewodnictwo cieplne «forma rozchodzenia się ciepła w… …   Słownik języka polskiego

  • czujka — ż III, CMs. czujkajce; lm D. czujkajek 1. «człowiek lub oddział postawiony na straży, wysłany w teren w celu zasięgnięcia wiadomości o nieprzyjacielu; warta, czaty» Rozstawić, wzmocnić czujki. 2. techn. «samoczynne urządzenie ostrzegające, czułe… …   Słownik języka polskiego

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”