darować

darować
dk IV, \darowaćruję, \darowaćrujesz, \darowaćruj, \darowaćował, \darowaćowany - darowywać ndk VIIIa, \darowaćowuję, \darowaćowujesz, \darowaćowuj, \darowaćowywał, \darowaćowywany
1. «dać na własność; ofiarować, podarować»

Darować komu jakiś drobiazg, książkę, psa itd.

Daruj mi tę maskotkę.

◊ Darować komu wolność «obdarzyć kogo (np. jeńca) wolnością»
□ Darowanemu koniowi w zęby się nie patrzy a. w zęby nie zaglądają «nie ma co wybredzać, jeśli się jakąś rzecz otrzymuje w prezencie»
2. «zrezygnować z wzięcia, odebrania czego; zwolnić od czego; znieść co»

Darować komu karę, resztę kary.

Darować skazańcowi życie.

◊ Darować sobie co «zrezygnować z czego, dać spokój czemu»
3. «przebaczyć, odpuścić, przepuścić»

Darować urazę, winę.

Nie móc komu (sobie) darować czego.

◊ Daruje pan (pani), daruj, darujcie itp. «grzecznościowa forma przeproszenia, zaprzeczenia, przeciwstawienia się w rozmowie czyjemuś poglądowi, żądaniu itp.»

Słownik języka polskiego . 2013.

Look at other dictionaries:

  • darować — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk a. dk Ia, darowaćruję, darowaćruje, darowaćany {{/stl 8}}– podarować {{/stl 13}}{{stl 8}}dk Ia {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} dać coś komuś w prezencie; ofiarować : {{/stl 7}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • darować — sobie coś «zrezygnować z czegoś»: Darujmy sobie szczegóły, zrobię wydruki, wyjaśnię dokładnie, jeżeli tylko sobie pan zażyczy. W. Kowalewski, Bóg. Darować komuś wolność zob. wolność …   Słownik frazeologiczny

  • nie darować swego — {{/stl 13}}{{stl 7}} nie zrezygnować z zemsty, nie przebaczyć, odebrać, co się słusznie należy, odpłacić się : {{/stl 7}}{{stl 10}}Nie darowała swego i sprawa znalazła się w sądzie. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • darowywać — → darować …   Słownik języka polskiego

  • stać — I. 1. Coś, ktoś stoi, staje, stanął komuś w oczach, przed oczami, w myślach, w pamięci «coś, ktoś jest przedmiotem czyichś myśli, wyobrażeń, wspomnień»: Przed oczami stanęły mi wszystkie zapamiętane thrillery i sensacyjne filmy (...). W.… …   Słownik frazeologiczny

  • wolność — Dać, darować komuś wolność; obdarzyć kogoś wolnością «wypuścić jeńca, więźnia na wolność»: – Zwyciężony królu – powiedział Maciuś – wiem, co to niewola. Daruję ci wolność. Jesteś pobity, więc proszę cię, żebyś resztę swojego wojska zabrał z… …   Słownik frazeologiczny

  • darowanie — n I rzecz. od darować Darowanie winy …   Słownik języka polskiego

  • kara — ż IV, CMs. karze; lm D. kar «środek represyjny stosowany względem osób, które popełniły przestępstwo lub w jakikolwiek sposób naruszyły normy prawne lub obyczajowe; środek wychowawczy mający na celu hamowanie wykroczeń» Dotkliwa, ciężka,… …   Słownik języka polskiego

  • krzywda — ż IV, CMs. krzywdawdzie; lm D. krzywd «szkoda moralna, fizyczna lub materialna wyrządzona komuś niezasłużenie, bezprawnie; nieszczęście, niesprawiedliwość, obraza dotykająca kogoś niesłusznie» Krzywda osobista, społeczna. Doznać krzywdy.… …   Słownik języka polskiego

  • obraza — ż IV, CMs. obrazazie zwykle blm 1. «obelżywe wyrażenie się o kimś, zachowanie się względem kogoś, uchybienie czyjejś godności osobistej; zniewaga» Obraza czynna, słowna. Śmiertelna obraza. Darować komuś obrazę. Ścierpieć obrazę, nie ścierpieć… …   Słownik języka polskiego

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”