dźwięk

dźwięk
m III, D. -u, N. \dźwiękkiem; lm M. -i
1. «wszelkie wrażenie słuchowe będące reakcją na bodziec zewnętrzny; brzmienie czegokolwiek; głos, szmer, hałas, zgrzyt, stuk»

Dźwięki mazurka, walca.

Dźwięk dzwonka, fletu, cymbałów.

Maszerować przy dźwiękach orkiestry.

Tworzywo tłumiące dźwięki.

Dźwięk rozlega się, rozbrzmiewa, rozchodzi się.

◊ Pusty dźwięk «wyraz, słowo bez treści nie mające żadnego znaczenia; frazes»
2. fiz. «zaburzenia falowe w ośrodku sprężystym, np. w powietrzu, wodzie, metalu, zdolne do wywołania wrażenia słuchowego»

Prędkość, częstotliwość dźwięku.

Wysokość, barwa dźwięku.

Rejestrowanie, zapis dźwięku.

∆ Bariera dźwięku «zespół zjawisk związanych ze wzrostem oporu ośrodka, zwłaszcza powietrza atmosferycznego, stawianego ciału poruszającemu się w tym ośrodku z prędkością dźwięku lub prędkościami do tej prędkości zbliżonymi»
3. jęz. «najmniejsza głośna artykulacja będąca składnikiem fonetycznej budowy wyrazu; głoska»

Słownik języka polskiego . 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • dźwięk — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż IIa, D. u {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 8}}fiz. {{/stl 8}}{{stl 7}} zaburzenie falowe rozchodzące się w ośrodku sprężystym, takim jak powietrze, woda, metal itp., powodujące zmiany… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • dźwięk — niesie zob. nieść 1 …   Słownik frazeologiczny

  • pusty dźwięk — {{/stl 13}}{{stl 7}} wyraz, wyrażenie, zdanie pozbawione sensu w danym kontekście językowym lub sytuacyjnym; frazes, komunał, banał : {{/stl 7}}{{stl 10}}Obietnica rychłego powrotu była w jego ustach pustym dźwiękiem. Deklaracje zawarte w… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • najwyzszy dzwiek instrumentu — польск. [найвы/жши дзвенк инструмэ/нту] самый высокий звук инструм.; см. соч. Пендерецкого …   Словарь иностранных музыкальных терминов

  • ucho — 1. Ciągnąć, wyciągnąć kogoś za uszy «pomagać, pomóc komuś w osiągnięciu czegoś, co jest, było dla niego bardzo trudne, przekracza, przekraczało jego możliwości»: Okazało się prędko, że i Zbyszek jest bystry, zdolny, a w zamian za lekcje… …   Słownik frazeologiczny

  • dominanta — ż IV, CMs. dominantancie; lm D. dominantaant 1. «główny motyw, zasadnicza cecha czegokolwiek, element wybijający się, panujący» Dominanta ideologiczna utworu. Barwy żółta i brązowa były dominantą kolorystyczną jesiennego krajobrazu. Dominantą… …   Słownik języka polskiego

  • prowadzić — ndk VIa, prowadzićdzę, prowadzićdzisz, prowadzićwadź, prowadzićdził, prowadzićdzony 1. «wieść kogoś, coś do jakiegoś miejsca, do celu; przeprowadzać kogoś, kto nie zna drogi albo sam iść nie może, wskazywać komuś drogę» Prowadzić dziecko za rękę …   Słownik języka polskiego

  • pusty — puści 1. «niczym nie napełniony, nic nie zawierający; przez nikogo nie zajęty, nie zaludniony; bezludny, opustoszały» Puste pudełka, szklanki. Pusty żołądek. Pusty dom, wagon. Ulice prawie puste. Puste miejsce. Pusty teren. ∆ muz. Pusta struna,… …   Słownik języka polskiego

  • zadzwonić — dk VIa, zadzwonićnię, zadzwonićnisz, zadzwonićdzwoń, zadzwonićnił 1. «poruszyć dzwonem lub dzwonkiem, nacisnąć guzik dzwonka, wywołując dźwięczenie; dać znać o czymś dzwonkiem, dzwonieniem» Zadzwonić do drzwi, do bramy. Zadzwonić na obiad. ∆… …   Słownik języka polskiego

  • bach — {{/stl 13}}{{stl 8}}wykrz. {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} wyraz naśladujący głośny dźwięk o jasnej barwie, jaki powstaje przy uderzeniu, upadku czegoś, wystrzale : {{/stl 7}}{{stl 10}}Bach! Głośny dźwięk… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”