napłynąć

napłynąć
dk Vb, \napłynąćnę, \napłynąćniesz, \napłynąćpłyń, \napłynąćnął, \napłynąćnęła, \napłynąćnęli, \napłynąćnąwszy - napływać ndk I, \napłynąćam, \napłynąćasz, \napłynąćają, \napłynąćaj, \napłynąćał
1. «o cieczach: cieknąc zebrać się gdzieś, wlać się do czegoś, na coś»

Napłynęło wody do piwnicy.

Woda napływa z rynny do beczki.

przen.
a) «o czymś lotnym, unoszącym się nad ziemią: przedostać się dokądś, zwykle w dużej ilości; wlecieć, nadlecieć, zbliżyć się»

Mroźne powietrze napłynęło do pokoju.

Z kuchni napływają zapachy jedzenia.

b) «o zjawiskach psychicznych lub fizjologicznych: powstać, zrodzić się w kimś; dojść do czyjejś świadomości»

Smutne myśli, złe przeczucia napływają do głowy.

Napłynęły nowe wrażenia.

c) «przybyć gdzieś gromadnie, zgromadzić się w jakimś miejscu»

Na wiec napływały rzesze młodzieży.

Do przedszkola napłynęło dużo dzieci.

d) «zostać dostarczonym, rozpowszechnionym, dojść, dotrzeć do kogoś w dużej ilości, liczbie»

Napłynęło dużo listów, paczek.

Prasa napływa codziennie.

2. «stać się pełnym jakiegoś płynu; nabiec czymś»

Twarz napłynęła krwią.

Oczy napływają łzami.


Słownik języka polskiego . 2013.

Look at other dictionaries:

  • napłynąć — {{/stl 13}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}napływać {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • napłynąć — Krew napływa komuś do twarzy zob. krew 14 …   Słownik frazeologiczny

  • napływać — → napłynąć …   Słownik języka polskiego

  • nabiec — a. nabiegnąć dk Vc, nabiecbiegnie, nabiecbiegł, nabiecgła, nabiecbiegły nabiegać ndk I, nabiecga, nabiecają «nabrzmieć, napełnić się, wypełnić się czym (np. krwią, sokami, łzami itp.); o krwi, sokach, łzach itp.: napłynąć, wypełnić, wezbrać» Oczy …   Słownik języka polskiego

  • najść — dk, najśćjdę, najśćjdziesz, najdź, naszedł, naszła, naszli, naszedłszy nachodzić ndk VIa, najśćdzę, najśćdzisz, najśćchodź, najśćdził 1. «pojawić się niespodzianie, odwiedzić kogoś wbrew jego życzeniu» Nachodzić kogoś w biurze, w mieszkaniu.… …   Słownik języka polskiego

  • nalecieć — dk VIIa, naleciećcę, naleciećcisz, naleciećleć, naleciećciał, naleciećcieli nalatywać ndk VIIIa, naleciećtuję, naleciećtujesz, naleciećtuj, naleciećywał 1. częściej dk, z podmiotem w dopełniaczu «o wielu owadach, ptakach itp.: unosząc się w… …   Słownik języka polskiego

  • ogarnąć — dk Va, ogarnąćnę, ogarnąćniesz, ogarnąćnij, ogarnąćnął, ogarnąćnęła, ogarnąćnęli, ogarnąćnięty, ogarnąćnąwszy ogarniać ndk I, ogarnąćam, ogarnąćasz, ogarnąćają, ogarnąćaj, ogarnąćał, ogarnąćany 1. «ująć w ramiona; objąć, opasać ramionami, otoczyć …   Słownik języka polskiego

  • pociągnąć — dk Va, pociągnąćnę, pociągnąćniesz, pociągnąćnij, pociągnąćnął, pociągnąćnęła, pociągnąćnęli, pociągnąćnąwszy, pociągnąćnięty pociągać ndk I, pociągnąćam, pociągnąćasz, pociągnąćają, pociągnąćaj, pociągnąćał, pociągnąćany 1. «ciągnąc zbliżyć do… …   Słownik języka polskiego

  • wezbrać — dk IX, wzbierze, wezbraćbrał, wezbraćbrany wzbierać ndk I, wezbraćra, wezbraćają, wezbraćał, wezbraćany 1. «o wodzie, rzece, fali itp.: podnieść się powyżej normalnego poziomu; przybrać» Potok wezbrał. Wody zaczęły wzbierać. Wezbrana rzeka. przen …   Słownik języka polskiego

  • nabiegać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. 3. os ndk VIIIa, nabiegaća, nabiegaćał {{/stl 8}}– nabiec {{/stl 13}}{{stl 7}}|| {{/stl 7}}{{stl 22}}nabiegnąć {{/stl 22}}{{stl 8}}dk IV c b, nabiegaćnie, nabiegaćbiegł, nabiegaćbiegła {{/stl 8}}{{stl 7}} o płynach… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”